မြတ္စလင္ လူဦးေရညႊန္းကိန္း (Muslim Demographics)


အခ်ိန္ရရင္၊ စိတ္ဝင္စားရင္ ၾကည့္ၾကဖို႔ပါ။ မြတ္စလင္ လူဦးေရညႊန္းကိန္း တဲ႔။
အရပ္ပါးစပ္ မဟုတ္တဲ႔ သိပၸံနဲ႔ သုေတသနတို႔ ပြက္ေလာညံေနၿပီ။
ပါေမာကၶ ဖူလာထက္ ႏိုင္ငံေရး သိပၸံပညာရွင္ ဟန္တင္တန္ကို က်ေနာ္အမွတ္ေတြ ပိုေပးလိုက္မိပါတယ္။

ကေလးႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ပညာသင္ေရး၊ ယဥ္ေက်းလိမၼာရွိေရး အတြက္ တာဝန္ယူဖို႔ ခက္ခဲလွတဲ႔ ရာစုသစ္မွာ

၁၀ ေယာက္၊ ၂၀၊ ၃၀ အထိ ရွိေနမယ္႔ တစ္မိသားစုထဲက ကေလးေတြရဲ႕
ပညာေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းလိမၼာမႈရွိေရးကို ကမၻာနဲ႔အတူ က်ေနာ္လည္း ပူေဆြးေနမိပါတယ္။

Post a Comment