ေတာင္ႀကီးဖဝါးေအာက္


ေတာင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ တ႐ုတ္စကားပုံသုံးခု ဖတ္ဖူးပါတယ္။
၁။ ေတာင္တစ္လုံုးထက္ျမင္႔တဲ႔ ေတာင္တစ္လုံုး အၿမဲရွိတယ္ (သိုင္းဝတၳဳေတြထဲမွာ)
၂။ ေတာင္တစ္လုံုးဟာ ျမင္႔မားေလေလ အထီးက်န္ေလေလ (လူမႈေရးစာေတြထဲမွာ)
၃။ ေတာင္တန္းျမင္႔ေလေလ အင္ပါယာနဲ႔ ေဝးေလေလ (ႏိုင္ငံေရးစာေတြထဲမွာ)

ျမန္မာေတြကေတာ႔ "ေတာင္ႀကီးဖဝါးေအာက္" တဲ႔။
တရုတ္စကားပုံ ၂၊ ၃ နဲ႔ ျမန္မာစကားပုံကိုေပါင္းၾကည့္ရင္ အထီးက်န္မႈနဲ႔ အင္ပါယာကို ေျခဖဝါးေအာက္ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားတက္ယူလို႔ရတယ္။
ျပသနာက တရုတ္စကားပုံ ၁။
ပိုျမင္႔တဲ႔ အထီးက်န္မႈနဲ႔ ပိုအားေကာင္းတဲ႔ အင္ပါယာ အၿမဲရွိေနမယ္႔သေဘာ။
ဒါကိုေတာ႔ ျမန္မာစကားပုံက "ေနာက္လူ ႏွစ္ခ်က္ေခါက္" တဲ႔။
ဉာဏ္ မမီေတာ႔ ဘာေတြမွန္းမသိဘူး။ ရွဳပ္တယ္။

Post a Comment