ဥမင္ေဖာက္တတ္ရုံနဲ႔ေတာ႔


လက္ရွိအစိုးရပါတီရဲ႕ အဓိကေနရာေတြကို စစ္အတြင္း ဆိုရွယ္လစ္ လက္ က်န္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက ယူထားတယ္။ အစိုးရထဲ ရာထူးအဆင္႔ဆင္႔ ယူထား ပုံေတြက လည္း စီးပြားေရးနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈမွာ ေတာ္လြန္းလို႔ ရယူထားတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ စစ္အတြင္း ႏွစ္ ၃၀ ကာလမွာ ေတာင္၊ ေျမာက္ဗီယက္နမ္ႏိုင္ ငံေတြၾကား ဥမင္လႈိင္ေခါင္း ဘယ္ေလာက္ရွည္ရွည္ေဖာက္ႏိုင္ခဲ႔သလဲ အေပၚ မွာမူ တည္ေနတယ္၊ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာပါပဲ။

(ဥမင္ေဖာက္တတ္ရုံနဲ႔ေတာ႔ အစိုးရလုပ္လို႔ မရေသးဘူးေပါ႔ ကြယ္တို႔။ လီကြမ္းယုေလ၊ စိတ္ထဲရွိတာ အကုန္ေျပာတာပဲ။ျမန္မာျပည္ကို ရြဲ႕ေျပာေန သလိုလို၊ ရယ္ရလို႔ ျဖတ္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္)

Post a Comment