ေလာ႔ဂ်စ္မ်ား (New Version)


တစ္မိနစ္
ပထမလူ။ ။ တစ္မိနစ္ဆိုတဲ႔ ဆိုတဲ႔ အခ်ိန္က ဘယ္ေလာက္ၾကာပါသလဲ။
ဒုတိယလူ။ ။ ဒါက ခင္ဗ်ားက အိမ္သာထဲမွာလား ၊ အိမ္သာအျပင္ က ေစာင္႔ေနတာလား ဆိုတာအေပၚ မူတည္ပါတယ္။

အထီး အမ
ပထမလူ။ ။ ယင္ေကာင္ကို အထီး အမ ဘယ္လိုခြဲပါသလဲ။
ဒုတိယလူ။ ။ လြယ္ပါတယ္။ ဘီယာဘူးေပၚမွာ နားေနတာက အထီး။ တယ္လီဖုန္းေပၚမွာ နားေနတာက အမ။

အသား နဲ႔ အစာ
ပထမလူ။ ။ တိရစၦာန္ေတြကို ခ်စ္ရင္ အသား မစားသင္႔ဘူး ဆိုတာ လက္ခံပါသလား။
ဒုတိယလူ။ ။ လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ တိရစာၧန္ေတြရဲ႕ အစားအစာျဖစ္ တဲ႔ အသီး အ႐ြက္ေတြကိုပါ ေရွာင္လိုက္ရင္ ဘယ္လိုလဲ။

ေခတ္
ေရွးလူႀကီး။ ။ မင္းတို႔လူငယ္ေတြ ေလွနံ ႏွစ္ဖက္နင္း မလုပ္ရဘူးကြ။
ေခတ္လူငယ္။ ။ က်ေနာ္တို႔က ဒါကို ဒိုင္ဗာစီဖိုင္း (Diversify) လုပ္တယ္ လို႔ ေခၚပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ဘစ္စနစ္မွာ အေရးႀကီးတဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ခုပါ။

ႂကြက္ နဲ႔ လူ
ပထမလူ။ ။ ဂ်ာမန္ပညာ႐ွင္ တစ္ေယာက္က ေျပာတယ္ " အံ႔ ေရာဗ်ာ။ ႂကြက္ေတြ ႂကြက္ေထာင္ေခ်ာက္ တီထြင္တယ္ မၾကားဖူးပါဘူး၊ လူေတြက အဏုျမဴ ဗုံး တီထြင္ၾက သတဲ႔ "
ဒုတိယလူ။ ။ က်ေနာ္လည္း ႂကြက္ေတြ စိတ္ဆိုး စိတ္တိုေနတုန္း ကြန္မင္႔ေရးတယ္၊ အီးေမးျပန္ၾကတယ္ လိ႔ု မၾကားဖူးဘူး ။

Post a Comment