ခရီးေဆာင္အိပ္တစ္လုံးနဲ႔ ဘုရားသခင္


လူတစ္ေယာက္ ရုတ္တရက္ေသဆုံးသြားၿပီး ခဏေန မ်က္ေစ႔ ဖြင္႔ၾကည့္ လိုက္ေတာ႔ ခရီးေဆာင္အိပ္တစ္လုံးနဲ႔ ဘုရားသခင္ကို ေတြ႕လိုက္ရတယ္။
"မင္း သြားခ်ိန္ေရာက္ၿပီ သား" ဘုရားသခင္က ေျပာတယ္။
"အခုလား၊ ျမန္လြန္းလွပါလား၊ က်ေနာ္႔မွာ လုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္ေလ" ထိတ္လန္႔တႀကီးနဲ႔ လူသားက ျပန္ေျပာတယ္။
"ေဆာရီးပဲ ငါ႔သား၊ သြားရမယ္႔အခ်ိန္ ေရာက္ေနၿပီ"
**************************************************

စိုးရိမ္စိတ္နဲ႔အတူ စူးစမ္းလိုစိတ္ပါျဖစ္လာေတာ႔
"ဒီ အိပ္က က်ေနာ္႔အတြက္လား။ ဒါနဲ႔ ခရီးေဆာင္အိပ္ထဲမွာ ဘာေတြပါပါလလဲ ဘုရားသခင္"
"ေအး ဟုတ္တယ္၊ အိပ္ထဲမွာကေတာ႔ မင္းပိုင္ဆိုင္တဲ႔ ပစၥည္းေတြေပါ႔"
"က်ေနာ္႔ ပစၥည္းေတြ၊ ဒါဆို က်ေနာ္႔ အဝတ္အစားေတြ၊ က်ေနာ္႔ ပိုက္ဆံေတြေပါ႔"
"မဟုတ္ဘူးကြယ္႔၊ ဒါေတြကို မင္းမပိုင္ဘူး၊ ကမၻာေျမက ပိုင္တယ္"
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

"ဒါဆို က်ေနာ႔္ ဘဝတစ္သက္တာ အမွတ္တရေတြေပါ႔ေနာ္"
"မင္း အမွတ္တရေတြကိုလည္း မင္း မင္းမပိုင္ဘူးကြယ္႔၊ အမွတ္တရေတြကို အခ်ိန္က ပိုင္တယ္"
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

"ဒါဆို က်ေနာ႔္ အတတ္ပညာေတြလား"
" အတတ္ပညာေတြကိုလည္း အေျခအေနနဲ႔ အခ်ိန္အခါက ပိုင္တာကြယ႔္"
??????????????????????????????????????????????????????????

"ဒါဆို က်ေနာ႔္ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ မိသားစုေတြလား"
"စိတ္မေကာင္းပါဘူးကြယ္၊ သူတို႔ကို ဘယ္တုံးကမွ မင္း မပိုင္ခဲ႔ပါဘူး။ သူတို႔ကို မင္း ေလ်ွာက္ခဲ႔တဲ႔ ဘဝခရီးလမ္းကပဲ ပိုင္တယ္"
######################################

"ဒါျဖင္႔ က်ေနာ႔္ ဇနီးနဲ႔ သားလား"
"သူတို႔ကိုလည္း ဘယ္တုံးကမွ မင္း မပိုင္ခဲ႔ပါဘူး၊ သူတို႔ကို မင္းႏွလုံးသားကပဲ ပိုင္တယ္"
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

"ဒါဆို က်ေနာ႔္ ခႏၶာကိုယ္ေပါ႔ ေနာ္"
"ဒါကိုလည္း မင္း မပိုင္ဘူးကြယ္႔၊ ျပာမႉံေတြ၊ အမႈိက္သရိုက္ေတြက ပိုင္တယ္"
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"က်ေနာ္႔ ဝိဉာဏ္ကိုေတာ႔ က်ေနာ္ ပိုင္တာေပါ႔ေနာ္"
"ငါ႔သားကလည္း၊ ဝိဉာဏ္ကို ထာဝရဘုရားသခင္ကပဲ ပိုင္တာေလကြယ္"
.............................................................................................
ဒီမွာ သူ ဆက္မေမးရဲေတာ႔ပဲ ဘုရားသခင္ဆီက ခရီးေဆာင္အိပ္ကို ရုတ္တ ရက္ ယူၿပ္ီး ဖြင္႔ၾကည့္လိုက္ေတာ႔ ဘာမွ မရွိတဲ႔ အခြံႀကီးကို ေတြ႔လိုက္ရေတာ႔ တယ္။
သူ ဝမ္းနည္းလြန္းလို႔ မ်က္ရည္ေတာင္ လည္လာတယ္။
"ဒါဆို ဘာကိုမွ က်ေနာ္ မပိုင္ဆိုင္ခဲ႔ရဘူး ေပါ႔ေနာ္"
"မင္းရွင္သန္ေနထိုင္ခဲ႔ရတဲ႔ "ခဏ" ေလးေတြကို မင္း ပိုင္တာေပါ႔၊ တကယ္ေတာ႔ ဘဝဆိုတာကလည္း "ခဏ" ေလး တစ္ခုသာပဲကြယ္႔"
ဒါနဲ႔ ဘုရားသခင္လည္း သူ႕ျမင္ကြင္းကေန ေပ်ာက္သြားတယ္။
ခဏဆို တကယ္ကို ခဏေလးပါပဲ။
000000000000000000000000000000000000000000000000000

- Live Now
- Live your life
- Material things and everything else that you fought for stay here.
- YOU CAN'T TAKE ANYTHING ALONG.....

ျမန္မာစာဖတ္ပရိသတ္နဲ႔ အံဝင္ေအာင္ ၾကည့္ျပန္ခဲ႔ရတာပါ။ ေရးသူ၊ က်မ္း အညႊန္းစသည္ မပါပါ။
မူရင္းကို ဖတ္လိုသူမ်ား ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ခရစ္ယန္စစ္စစ္ေတြလည္း မက္ထရီ ယယ္လစ္ဇ္ (႐ုပ္ဝါဒီေတြ) မဟုတ္ၾကပါ။
ဒါ႔ေၾကာင္႔ ဝါက်ႏွစ္ေၾကာင္းကို ဘာသာမျပန္ခဲ႔ပါ။
(ဇင္ေဝေသာ္)


The Suitcase

A man died and when he realized it, he saw God coming closer with a
suitcase in his hand.
- God said: Alright son, its time to go.
- Surprised the man responded: Now? So soon? I had a lot of plans...
- I'm sorry but its time to go.

- What do you have in that suitcase? the man asked.
- God answered: Your belongings.
- My belongings? you mean my things, my clothes, my money?
- God answered: Those things were not yours they belonged to the earth.

- Is it my memories? the man asked.
- God answered: Those never belonged to you, they belonged to Time

- Is it my talents?
- God answered: Those were never yours, they belonged to the circumstances.

- Is it my friends and family?
- God answered: I'm sorry they were never yours, they belonged to the path.

- Is it my wife and son?
- God answered: They were never yours, the belonged to your heart.

- Is it my body?
- God answered: That was never yours, it belonged to the dust.

- Is it my soul?
- God answered: No that is mine.

Full of fear, the man took the suitcase from god and opened it, just to
find out the suitcase was empty.

- With tears coming down his cheek the man said: I never had anything?
- God answered: That is correct, every moment you lived were only yours.
Life is just a moment, a moment that belongs to you.

For this reason, enjoy this time while you have it.
Don't let anything that you think you own, stop you from doing so.

- Live Now
- Live your life
- Don't forget to be happy, that is the only thing that matters.
- Material things and everything else that you fought for stay here.
- YOU CAN'T TAKE ANYTHING ALONG.....

Share this reflection with friends and family. Enjoy every second you live...

Post a Comment