ဘုရားရွင္သမာပတ္မွ ထခဲ့ရတဲ့ “ပဥၥသီခၤဆိုတီးတဲ့ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္


၁။ ဝေႏၵေတ ပိတရံ ဘေဒၵ၊ တိမၺရုံ သူရိယ ဝစၧေသ။
ေယန ဇာတာသိ ကလ်ာဏီ၊ အာနႏၵ ဇနနီ မမ။

Lady, your father Timbaru greet,
Oh sunshine fair, I give him honor due,
By whom was sired a maid as fair as you
Who is the cause of my heart’s delight.

အရွင္မေလး မင္းဖခင္ တိမၺရု
အို-ေနနတ္သမီးေလး သူ႔ကိုဦးညႊတ္မိရဲ႔
ငါ့ရင္ကို ေႏြးေစတဲ့ မင္းဆိုတဲ့ အလွတစ္ပါး
သူေမြးဖြားေစခဲ့လုိ႔ေပါ့


၂။ ဝါေတာဝ ေသဒတံ ကေႏၲာ၊ ပါနိယံဝ ပိပါသေတာ။
အဂႌရသိ ပိိယာေမဟိ၊ ဓေမၼာ အရဟတာ မိစ။

Delightful as the breeze to one who sweats,
Or as cooling draught to one who thirsts,
Your radiant beauty is to me as dear
As the Dhamma is to Arahants.

ေခြ်းၿပိဳက္သူအတြက္ ေလေအးတစ္ေပါက္
အာေခါင္ေၿခာက္သူအတြက္ ေရေအးတစ္ခြက္
ေတာက္ပလြန္းတဲ့ မင္းအလွကို တြယ္မက္ေလေပါ့
ရဟႏၲာ အရွင္ၿမတ္တို႔ ဓမၼကို ၿမတ္ႏိုးသလို


၃။ အာတုရေႆဝ ေဘသဇၨံ၊ ေဘာဇနံဝ ဇိဃစၧေတာ။
ပရိနိဗၺာပရ မံ ဘေဒၵ၊ ဇလႏၲာမိဝ ဝါရိနာ။

Just as medicine to him who is ill,
Or nourishment to one who is starving still,
Bring me, gracious lady, sweet release,
With water cool from my consuming flames.

နာဖ်ားသူအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္
မြတ္သိပ္သူအတြက္ေတာ့ အာဟာရ၊
မင္းေရတစ္မႈတ္နဲ႔ ခ်ိဳၿမိန္စြာ လြတ္ေၿမာက္ေစပါေတာ့
ရင္မွာေလာင္ေနတဲ့ မီးကေန


၄။ သီေတာဒကံ ေပါကၡရဏီ၊ ယုတၱံ ကိဥၹကၡ ေရဏုနာ။
နာေဂါ ဂမာၻ ဘိတေတၳာဝ၊ ၾသဂါ ေဟေတ ထႏူဒရံ။

The elephant, oppressed by summer heat,
Seeks out a lotus-pool upon which float,
Petals and pollen of that flower,
So into your bosom sweet, I’d plunge.

ေႏြနဲ႔ ေလာင္ၿမိဳက္ေနတဲ့ဆင္
ၾကာပန္းရင္ၿပင္ ေရကန္ကိုရွာၿပီး
ၾကာပြင့္ၾကာပန္းေတြန႔ဲတူ ေသာက္ခ်ိဳးသလို
လွပတဲ့ မင္းအၿပံဳးကန္သာလဲ့လ့ဲထဲ ခုန္ပဲ ခုန္ခ်လိုက္ခ်င္ေတာ့ရဲ႕။


၅။ အစၥကုၤေႆာဝ နာေဂါဝ၊ ဇိတံေမ ထုတၱေရာ ပရံ။
ကာရဏံ နပၸဇာနာမိ၊ သမၸေတၱာ လကၡဏူ ဂုဟာ။

As an elephant, urged by the goad,
Pays no heed to pricks of lance and spear,
So I, unheeding, know not what I do,
Intoxicated by your beauteous form.

ခြ်န္းရွရွန႔ဲ အေမာင္းခံရတဲ့ဆင္
ေလး ျမား လွံ စစ္ေၿမၿပင္ကို အေရးမထားသလို
ငါလည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေတာင္ေမ့ေလ်ာ့
မင္းအလွကို ရီေ၀သည္အထိ ေသာက္သံုးခဲ့လို႔ေပါ့။


၆။ တယိ ေဂဓိတ စိေတၱာသၼိ၊ စိတၱံ ဝိပရိဏာမိတံ။
ပဋိဂႏၲံဳ နသေကၠာမိ၊ ဝကၤ ဃေသၱာဝ အမၺဳေဇာ။

By you my heart is tightly bound in bonds,
All my thoughts are quite transformed, and I
Can no longer find my former course;
I am like a fish that’s caught on baited hook.

ရင္ေတြမြန္းၾကပ္စြာခုန္တယ္
အေတြးေတြကလည္း ပံုမွန္မစီးေမ်ာ
ဟိုတစ္ခါက "ငါ"ေပ်ာက္ဆံုးၿပီး
ပါးဟပ္မွာ ခ်ိတ္တန္းလန္းနဲ႔ ငါးတစ္ေကာင္လို


ရ။ ၀ါရုမု သဇ မံ ဘေဒၵ၊ သဇ မံ မႏၶ ေလာစေန
ပလိႆဇ မံ ကလ်ာဏီ၊ ဧတံ ေမ အဘိပတၳိတံ။

Come, embrace me, maiden fair of thighs,
Seize and hold me with your lovely eyes,
Take me in your arms,
It’s all I ask!

ေဖြးလႊလႊ မင္းေပါင္ေပၚပါးအပ္
အၿမတ္တႏိုးနဲ႔ မင္းမ်က္လံုးေတြရဲ႕အၾကည့္
ၿပီး- မင္းလက္အစံုနဲ႔ ေထြးပိုက္လွည့္
ဘ၀မွာ လိုတာ ဆိုလို႔ ဒါအကုန္ပါပဲကြယ္။


၈။ အပၸေကာဓ ၀တ ေမ သေ ႏၲာ၊ ကာေမာ ၀ိလႅိတေက သိယာ
အေနက ဘာေ၀ါ သမုပၸါဒိ၊ အရဟေႏၲ၀ ဒကၡိဏာ။

My desire was slight at first, Oh maid,
Of waving tresses, but it grew apace,
As grow the gifts that Arahants receive.

အစက- ရင္ထဲဆာေလာင္မႈေလး
တၿဖည္းၿဖည္း စည္ပင္လာလိုက္ပံုမ်ား
ရဟႏၲာအရွင္ၿမတ္ေတြကို ေပးလွဴရတဲ့ အက်ိဳးေတြလုိပဲ။

၉။ အယံေမ အတၱိ ကတံ ပုညံ၊ အရဟေႏၲသု တာဒိသု
တံ ေမ သမၺဂၤ ကလ်ာဏီ၊ တယာ သဒၶိံ ၀ိပစၥိတံ။

Whatever merit I have gained by gifts
To those Noble Ones, may mind reward
When it ripens, be your love, most fair.

အရွင္ၿမတ္ေတြကို ေပးလွဴခဲ႔သမွ်
အက်ိဳးတရားေတြ ငါၿပန္ရရင္
အခ်စ္ဆံုးေလး…အားလံုး မင္းအတြက္ခ်ည္းပါပဲ။

၁၀။ သက်ပုေတၱာ၀ စ်ာေနသု၊ ဧေကာဒိ နိပေကာ သေတာ။
အမတံ မုနိ ဇိဂိႆာေနာ၊ တ မဟံ သူရိယ ၀စၦေသ။

As the Sakyan’s Son in Jhana rapt
Intent and mindful, seeks the deathless goal,
Thus intent I seek your love, my Sun.

(သာကိယအရွင္) စ်ာန္ရင္ခြင္မွာ (သိဒၶတၳမင္းသား)
မေသရာ မြတ္သိပ္စြာ စူးစိုက္ရွာေနသလို
ကိုယ့္အလင္းေရာင္ကေလးေရ
မင္းအခ်စ္ကို ငတ္မြတ္စြာ ငါရွာေနသကြဲ႕။


၁၁။ ယထာပိ မုနိ နေႏၵယ်၊ ပတြာ သေမၺာဓိ မုတၱမံ။
ဧ၀ံ နေႏၵယ် ကလ်ာဏီ၊ မိႆီ ဘာ၀ံ ဂေတာ တယာ။

Just as that Sage would be rejoiced, if he
Were to gain Supreme enlightenment,
So I’d rejoice to be made one with you.

ေဂါတမအရွင္ ၀မ္းေၿမာက္
သဗၺညဳ ခရီးေရာက္္တဲ့အခါမွာ
ငါလည္းေလ မိုးမၿမင္ ေနမွာ
မင္းနဲ႔မ်ား အတူၾကင္ရရင္။

၁၂။ သေကၠာစေမ ၀ရံ ဒဇၨာ၊ တာ၀တိံသာန မိႆေရာ။
တာဟံ ဘေဒၵ ၀ေရယ်ာေယ၊ ဧ၀ံ ကာေမာ ဒေဠွာ မမ။

If Sakka, Lord of Three-and-Thirty Gods
Were perchance to grant a boon to me,
It’s you I’d crave, my love for you is so strong.

တာ၀တႎသာဘုရင္ သကၠအရွင္ကမ်ား
ေဗလု၀…မင္းၾကိဳက္သမွ် ဆုလာဘ္ယူေစဆိုရင္
ငါခံုမင္တာက မင္းတစ္ေယာက္ထဲ
တို႔အခ်စ္က အဲသေလာက္ ၿမဲၿမံတယ္။


၁၃။ သာလံ၀ နစိရံ ပုပၹံ၊ ပိတရံ ေသ သုေမဓေသ။
၀ႏၵမာေနာ နမႆာမိ၊ ယႆာ ေသတာ ဓိ သိ ပဇာ။

Your father, maid so wise, I venerate
Like a sala-tree fairly blossoming,
For his offspring’s sake, so sweet and fair.

ပင္လံုးကၽြတ္ပြင့္တဲ့ အင္ႀကင္းပင္အိုကို
ေမႊးလွတဲ႔ ပန္းေတြေၾကာင့္ ၿမတ္ႏိုးရသလိို
ပညာေတြ ပင္လံုးကၽြတ္တဲ့
မင္းေဖေဖ တိမၺရုကို
ပဥၥသီ ဦးညႊတ္လိုက္ပါရဲ႕….ကြယ္
ေနနတ္မင္းသမီး…အလင္းမေလးရယ္…….။


Post a Comment