မိုးေယး


(မန္ယူနည္းျပ) မိုးေယးကေတာ႔ ေမး႐ိုးပဲ က်န္ေတာ႔တယ္။ အိုးထရက္စ ဖို႔ ေရာက္လာတဲ႔ အသင္းတိုင္းကို ခရစၥမတ္နဲ႔ နယူးယီးယား လက္ေဆာင္ အညီအမ်ွ သုံးမွတ္စီ ေပးပစ္လိုက္တယ္။
မေက်မနပ္ မျဖစ္ၾကပါနဲ႔။
ကဲ လာစမ္း ရဲတိုက္အသစ္ (နယူးကာဆယ္)။
ရဲတိုက္အသစ္နဲ႔ အာရပ္က ေရနံသူေဌး။

Post a Comment