ဝက္ေသတစ္ခု အရင္းျပဳ(အီးေမးသတင္း)


အေမရိက၊ ကေနဒါ၊ ယူေကနဲ႔ ေအာစေတးလ်နဲ႔ (တစ္ကမၻာလုံး)က လူေတြ စပိန္ေတြဆီက သခၤန္းစာယူသင္႔တယ္။ စပိန္ႏိုင္ငံ Seville ၿမိဳ႕ကလူထုဟာ သူတို႔ေျမေပၚ ဗလီအသစ္ထပ္ေဆာက္မွာကို ဘယ္လိုတားဆီးရမယ္ဆိုတာ သိသြားၾကၿပီ။ ဗလီေဆာက္မယ္႔ေျမမွာ ဝက္ေသကိုျမွဳပ္၊ ေဒသတြင္း မီဒီယာ ကေနတဆင္႔ ဝက္ေသျမွဳပ္ထားတဲ႔ေျမျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းျဖန္႔လိုက္ တဲ႔။

အစၥလမ္မစ္ဥပေဒက ဝက္ေသျမွဳပ္ထားတဲ႔ေျမေပၚမွာ ဗလီမေဆာက္ရလို႔ တားျမစ္ထားတယ္။ ဒီအေၾကာင္း သိတာနဲ႔ ဗလီပေဆာက္မယ္႔ ပေရာဂ်က္ကို မြတ္စလင္ေတြက ခ်က္ခ်င္း ဖ်က္သိမ္းသြားပါ သတဲ႔။
တကယ္ေတာ႔ အဲဒီေျမကို အစိုးရက မြတ္စလင္ေတြကို ေရာင္းထားတာပါ။ လူထုက လမ္းေပၚတက္ ဆႏၵျပမေနဘဲ ဝက္ေသျမွဳပ္လိုက္ၾကတယ္။ အလုပ္ျဖစ္သတဲ႔။

Post a Comment