ဆရာႀကီး ဦးေဌးေအာင္


ဆရာႀကီး ကြယ္လြန္ရွာၿပီ တဲ႔။
မိုးဇလကေန ဗုဒၶေဒသနာျပန္႔ပြားေရး
ဗုဒၶေဒသနာျပန္႔ပြားေရးကတဆင္႔ ရဟန္းငယ္တို႔ မိရိုးဖလာအေတြးေတြကို ရိုက္ခ်ိဳး.. အျမင္သစ္ေတြ ထုေထာင္းထည့္ေပးခဲ႔သူ။
စကၤာပူမွာ တရားပြဲလုပ္ႏိုင္ဖို႔ မႏွစ္က ႀကိဳးစားခဲ႔ေသးေသာ္လည္း အထ မေျမာက္ခဲ႔။
ဆရာႀကီးရဲ႕ အသက္အ႐ြယ္နဲ႔ သြားေရးလာေရး မလြယ္ကူမႈေတြေၾကာင္႔။
အခုေတာ႔ အရာခပ္သိမ္း ၿငိမ္းသြားေပၿပီ။
ဆရာႀကီးရဲ႕ ဗုဒၶေဒသနာဆီ ခ်ဥ္းကပ္ပုံေတြကို စကၤာပူအမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္ ထဲက(National University of Singapore) လူငယ္ေတြဆီ စီးဝင္းသြားေစ လိုတဲ႔ တပည့္ရဟန္းတစ္ပါးရဲ႕ ဆႏၵ မျပည့္ဝေတာ႔ဘူး။
သက္တန္းေစ႔ ဆိုေပမယ္႔ မေသေစခ်င္ေသးပါဘူး ဆရာႀကီး ရယ္။
ေနဝင္ခ်ိန္ ေစာလြန္းတယ္။

Post a Comment