လက္ထပ္လက္စြပ္


က်ေနာ္႔သားက သူ႔မဂၤလာေဆာင္ ေရာက္လာတဲ႔ ပရိသတ္ေတြကုိ သူကိုယ္ တိုင္ေဖ်ာ္ေျဖမယ္ဆိုၿပီး ဂစ္တာႀကိဳးေတြ စ ၫိွတယ္။
မၾကာဘူး၊ ခဏေနေတာ႔ သူ႕ဆီကေတာင္းပန္သံထြက္လာတယ္။
" မဝတ္စဖူး လက္ထပ္လက္စြပ္ဝတ္ထားရေတာ႔ ဂီတာတီးရာမွာ နည္း နည္းျပႆနာတက္ေနလို႔ စိတ္ရွည္ရွည္ထားၿပီး နားေသာတဆင္ေပးၾက ဖို႔ ေတာင္းပန္ပါတယ္ "

သူေျပာလိ႔ုမွ မဆုံးေသးဘူး။ ေအာက္က ပရိသတ္တစ္ေယာက္က
" နားလည္ပါတယ္၊ လက္ထပ္လက္စြပ္ဝတ္ထားရတယ္ဆိုရင္ ဂီတာတီးမွ ရယ္မဟုတ္ပါဘူး၊ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ေျဖာင္႔ေျဖာင္႔လုပ္လို႔ မရေတာ႔ပါဘူး " တဲ႔။
Ref: R.D, Dec,2011

Post a Comment