ေခတ္ေပၚထိုင္ခုံခါးပတ္


ဒီလိုေခတ္ေပၚထိုင္ခုံခါးပတ္နဲ႔ဆိုရင္ အက္ဆီးဒင္႔ျဖစ္မႈ ၄၅ ရာခိုင္းႏႈန္းအထိ ေလ်ာ႔က်သတဲ႔။
ဆရာတို႔ေရ ကားဝယ္မယ္ဆိုရင္ေတာ႔ စိတ္ကူးမလြဲၾကနဲ႔။

Post a Comment