အီး ဘလက္ဇင္း


တရုတ္ျပည္ကား လူဦးေရမ်ားသည္အားေလ်ာ္စြာ သတင္းထူးကလည္း မ်ားလွ၏။
ၾကည့္ပါေလ၊ တရုတ္ဗုဒၶဘာသာတို႔ ထြင္လိုက္သည္က အီး ဘလက္ဇင္း ဟူသတတ္။
ဤနည္းျဖင္႔ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း ထိမ္းသိမ္းရာေရာက္ အဆမတန္ မ်ား လြန္းသည့္ လူအုပ္ကိုလည္း ေလ်ွာ႔ခ်ႏိုင္သည္ဆို၏။
ေမတၱာသေဒၵါ အနေႏၲာဟု ဆိုေလရကား ဘယ္ပုံစံနဲ႔ ေမတၱာမဆို အက်ိဳး သက္ေရာက္မႉ ရွိတန္ရာ၏ဟု ယုံၾကည္မိပါသည္။
တက္စ္ မက္ေဆ႔ ေမတၱာသည္လည္း ေမတၱာသည္သာ။
ဤကား တရုတ္ျပည္တည္း။ အခ်ိန္ရရင္ ဖတ္ၾကည့္ၾကပါ။

Post a Comment