အပ်င္းေျပ ရီဖလက္ရွင္း


ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ေတြ ေလ်ွာက္ေျပာ၊ ေလ်ွာက္ေရးေနၾကေပမဲ႔
တကယ္ေတာ႔ ဘဝဆိုတာ တ႐ုတ္ကားတစ္စီးလို
ေဒၚႀကီးတက္လိုက္လို႔ ကား ေလးက်ိဳးသြားႏိုင္သလို
စက္ဘီးနဲ႔ဝင္တိုက္မိရုံနဲ႔လည္း ပိန္ခြက္သြားႏိုင္တာမ်ိဳးပါ (ပထမ ပုံကို ရွဳ)။
ေနာက္ၿပီး ေျခတစ္လွမ္းမွားလိုက္တာနဲ႔
အဲသလိုလည္း ျဖစ္သြားႏိုင္ပါေသးတယ္(ဒုတိယ ပုံကို ရွဳ) ။\

Post a Comment