မ်ား


မသယ္ႏိုင္ေတာ႔သည့္ ပခုံမ်ား
ငါးစာ မခ်တတ္သည့္ ငါးမ်ွားခ်ိတ္မ်ား
ယုံၾကည္စရာ မရွိေတာ႔သည့္ သဒၶါတရားမ်ား။

အခ်ဳိမရွိသည့္ ပုရြက္ဆိတ္မ်ား
မုတ္ဆိပ္မရွိသည့္ ဘရိတ္ဓားမ်ား
အိပ္ယာဝင္သူမရွိသည့္ ၾကမ္းပိုးမ်ား။

မ်က္ႏွာက်က္ေပၚက ၾကမ္းခင္းမ်ား
တံစဥ္ကိုလွီးျဖတ္မယ္႔ စပါးႏွံမ်ား
လက္ယားတာကို ကုတ္ေပးမယ္႔ ေက်ာျပင္မ်ား။

..............မ်ား။ ။

Post a Comment