မီလ်ံနာ အင္တာဗ်ဴး


မီလ်ံနာတစ္ေယာက္ကို မီဒီယာက အင္တာဗ်ဴးေနတယ္။

မီဒီယာ။ ။ လူႀကီးမင္းအခုလုိ မီလ်ံနာတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာဖို႔အတြက္ အဓိက အေရးပါတဲ႔ပုဂၢိဳလ္က ဘယ္သူပါလဲ။
မီလ်ံနာ။ ။ က်ေနာ္႔ဇနီးပါ။
မီဒီယာ။ ။ ဒါဆို ဇနီးနဲ႔ လက္မထပ္ခင္က လူႀကီးမင္း......
မီလ်ံနာ။ ။ သူနဲ႔ လက္မထပ္ခင္က က်ေနာ္က ဘီလ်ံနာပါ။
(အီးေမးပဲ၊ မဖတ္ရေသးရင္ ရုံးမဆင္းခင္ ၿပဳံးရတာေပါ႔)

Post a Comment