(ျမန္မာမွာေရာ ကမၻာမွာပါ ျဖစ္ေနတာေတြက ကြက္တိပဲ)


In this new world, local politics is the politics of ethnicity; global politics is the politics of civilization.

In this new world the most pervasive, important, and dangerous conflicts will not be between social classes, rich and poor, or other economically defined groups, but between peoples belong to different cultural entities.

The rivalry of the superpowers is replaced by the clash of civilization.
ႏိုင္ငံျခားက ေမးခြန္းေတြကို ေျဖဆိုသြားတဲ႔ ျမန္မာဆရာႀကီးေတြဟာ ဟန္ တင္တန္ရဲ႕ သိမ္ေမြ႔နက္နဲတဲ႔ (ေနာက္ဆုံးအေၾကာင္း) အဓိပၸါယ္ထက္ အေပၚ ယံက စကားကို ယူသြားၾကဟန္တူပါတယ္။ ဒီအထဲ အႏၱရာယ္အမ်ားဆုံး၊ စစ္ ပြဲဖန္တီးမႈေတြအမ်ားဆုံးက အစၥလမ္ စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းလို႔ ေျပာလိုက္ေတာ႔ ဒီစာအုပ္က တစ္ကမၻာလုံးကို ဆူပြက္သြားေစခဲ႔ တယ္ဆိုတာလည္း လက္ ခံစရာပဲ။

(The Clash of Civilizations p. 28.)

Post a Comment