စကၤာပူကိုေက်ာ္သြားတဲ့ ဝက္ေသေလး


ဝက္ေသေလးက "စကၤာပူ လာသင္႔ မလာသင္႔" ပို႔စ္ကို ေက်ာ္တက္သြားၿပီ။
ဝက္ေသေလး မလာခင္က စကၤာပူ လာသင္႔ မလာသင္႔ ပို႔စ္က ေျမာက္ႂကြႂကြနဲ႔။

ပို႔စ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လိုေျပာရမလဲ မသိေတာ႔ပါ။ ဒီေလာက္ ဖတ္ၾကမယ္လို႔လည္း မထင္မွတ္မိပါ။
ဆက္လက္သိခ်င္ရင္ (အဂၤလိပ္လို လက္လွမ္းမမီသူမ်ားအတြက္) ဒီ လင္႔က တဆင္႔ ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ၾကပါတယ္။
Citizen Keep
"Tolerance becomes a crime when applied to evil." Thomas Mann

Post a Comment