မြတ္စလင္ေဟာင္းမိသားစု လႉခဲ႔တဲ႔ေက်ာင္း


မနက္ျဖန္ လပတ္လယ္(ၿပိတၱာနဲ႔ ေရစက္ခ်ျခင္း အစဥ္အလာ)ဖိုရမ္မွာ ေျပာမယ္႔ အေၾကာင္း တစ္ရပ္ပါ။
မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ မိုးေကာင္းတိုက္၊ အလယ္တိုက္ႀကီးေက်ာင္းအလႉရွင္ေတြဟာ မြတ္စလင္ေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။
သမီးအငယ္ဆုံးေလး ဆုံးပါး။ ၿပိတၱာဘဝေရာက္၊ အိပ္မက္ေတြ ဆက္တိုက္ေပး။ စားရာမဲ႔၊ ဝတ္ရာမဲ႔ ဘဝ။
အစၥလာမ္ရဲ႕ ဘာသာေရးထုံးတမ္းစဥ္လာေတြလုပ္ေပမဲ႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိခဲ႔။ ဗုဒၶဘာသာတစ္ေယာက္ရဲ႕ အႀကံေပးမႈနဲ႔ ဘုန္းႀကီးငါးပါး ဆြမ္းကပ္၊ သကၤန္းကပ္လိုက္မွ စားစရာ ရ၊ ဝတ္စရာ ရ လို႔ အိပ္မက္ထပ္ေပး။
ဒီေနာက္ မိသားစုလိုက္ ဗုဒၶဘာသာေျပာင္း။ ဧရာမေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ေဆာက္လႉ။ သမီးငယ္အတြက္ ေနစရာ ရေစဖို႔။
ေက်ာက္စာထဲမွာေတာ႔ ေနာက္ခံဇာတ္လမ္းထည့္မထားပါ။
ဒါေပမဲ႔ အမရပူရၿမိဳ႕ေန ဦးယြန္း၊ ေဒၚမိန္းကေလးတို႔မိသားစု မြတ္စလင္ေတြ ျဖစ္ ၾကတယ္၊ ေနာက္ ဗုဒၶဘာသာကိုေျပာင္းလဲကိုးကြယ္သြားတယ္ဆိုတာ အဲဒီေခတ္ က လူတိုင္းလိုလို သိၾကပါတယ္။ သူတို႔က နာမည္ႀကီးသူေဌးေတြပါ။Post a Comment