ဇင္ေဝေသာ္တို႔ ျပန္ႏႊဲမယ္႔ပြဲ


ၿမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ RHC's Seminar in YANGON
Please Register Here :
http://eventnook.com/event/burmeseyouth21centurydimensions

Topic :
Burmese Youth & 21st Century Dimensions
ၿမန္မာလူငယ္ ႏွင္႔ ၂၁ ရာစု ဒိုင္မင္းရွင္းမ်ား

Speakers :
1. စာေရးဆရာ ဇင္ေ၀ေသာ္
2. ကိုညီညီ (ေတာင္ႀကီး)
3. ကို၀င္းသူေအာင္
4. ကိုစိုင္းလင္းသူ

Date :
10-Feb-2016 ( Wednesday )

Time :
03:30pm – 05:30 pm

Place :
Myanmar Engineering Society ( MES ), Yangon

Sponsored & Organized By :
RHC Technologies Co., Ltd

Post a Comment