အတုယူစရာေလး


ျမန္မာသၾကၤန္ရက္ ရွည္လွၿပီမွတ္တယ္။ တရုတ္ နယူးယီးယာက ႏွစ္ပတ္။
အတုယူစရာေလးက အဲဒီရက္ေတြအတြင္း ေက်ာင္းကိုမလာႏိုင္ေတာ႔တဲ႔ အဘိုး အဖြားေတြဆီ ကိုယ္ေတာ္ေတြက သြားၾက၊ လည္ပတ္ၾက၊ ရြတ္ဖတ္ေမတၱာပို႔ေပးၾကျခင္းပါပဲ။ သူတို႔ အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ ေက်နပ္ၾကတယ္။ နာမည္သာေပး၊ ကားအထိ စီစဥ္ေပးစရာ မလိုဘူး၊ ေက်ာင္းက စီစဥ္ေပးတာ။
ဒီယဥ္ေက်းမႈက ျမန္မာျပည္မွာ မရွိဘူး။ ဒီမွာ အပင္႔ မေစာင္႔ေတာ႔ဘူး။ ႂကြလာေစခ်င္တယ္လို႔သာ ဖုန္းသာဆက္၊ ေရာက္ေအာင္ လာတယ္။ ။

Post a Comment