ပြင္႔လင္းရာသီမွာ


အဖိႏွိပ္ခံဘဝ၊ စနစ္ဆိုးဘဝေအာက္မွာ အႏုပညာေတြ တစ္သီတစ္တန္းႀကီး ဖန္တီးႏိုင္ခဲ႔တဲ႔ ရုရွား အႏုပညာရွင္ေတြထက္
ပြင္႔လင္းရာသီမွာ အႏုပညာပါပါ ေတးဂီတေတြ ဖန္တီးႏိုင္တဲ႔ အိုင္ရစ္ေတြကို က်ေနာ္ပိုခ်စ္မိတယ္၊ ပိုလည္း ေလးစားမိတယ္။
ေတာ္လွန္ေရးကိုဖြဲ႔သီမွ အႏုပညာေျမာက္တဲ႔ ကဗ်ာ၊ ဂီတျဖစ္မယ္ဆိုရင္ေတာ႔ တစ္ခုခု မွားေနပါၿပီ။

Post a Comment