ေသခ်ာပါၿပီ


မုဆိုးႏႇစ္ေယာက္ ေတာလိုက္ထြက္ၾကတယ္။
ေတာထဲေရာက္ေတာ႔ ဘာေၾကာင္႔မွန္းမသိ တစ္ေယာက္က မူးေမ႔ၿပီး လဲက်သြားေရာ။ မ်က္လုံးႀကီးကျပဴး၊ အသက္ရႈေသးသလား မရႈေတာ႔ဘူးလားလည္း မေသခ်ာေတာ႔ဘူး။

ဒါနဲ႔ က်န္တဲ႔တစ္ေယာက္က စိုးရိမ္တႀကီးနဲ႔ အေရးေပၚ လူနာဌာနကို ဖုန္းဆက္ေပါ႔...
"က်ေနာ္႔ သူငယ္ခ်င္း အသက္ရွိေသးလားမသိဘူး၊ က်ေနာ္ ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ"
"စိတ္ေအးေအးထားပါ။ ပထမဆုံး သူ အသက္မရွဴေတာ႔တာ တကယ္ မွန္ေၾကာင္း ေသခ်ာဖို႔လိုပါတယ္"
"ဒါဆို ခဏ"
ဒိုင္း ဒိုင္း ဒိုင္း
"ေသခ်ာပါၿပီ။ သူ လုံးဝ အသက္မရွဴေတာ႔ပါဘူး။ က်ေနာ္ ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ ေျပာျပပါ။ က်ေနာ္ စိတ္ေတြ အရမ္းလႈပ္ရွားေနပါတယ္"

Post a Comment