ေပးကမ္းရက္ေရာမႈ


ျမန္မာျပည္က ေပးကမ္းရက္ေရာမႈမွာ အေမရိကန္နဲ႔အတူ တစ္မွာ ရွိတယ္ေပါ႔။
ဒီလိုတြက္ခ်က္ရာမွာ အဓိကပါဝင္ေနတဲ႔အခ်က္က ဘုန္းႀကီး၊ သီလရွင္ အေရအတြက္။ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လိုတြက္ခ်က္တယ္ဆိုတာ သိသင္႔တာေပါ႔။
ဒါကို ေျပာသူ၊ သိသူ နည္းတယ္။

ျမန္မာဗ်ည္းေတြက အဂၤလိပ္အသံတိုင္းကို ဖလွယ္ႏိုင္တယ္ေပါ႔။ ဘာသာေဗဒကို နားလည္ရင္ မဆိုးလွပါဘူး။
ဒါေပမဲ႔ ျမန္မာအမ်ားစုက Earth လို Girl လို မွာပါတဲ႔ (အသံအုပ္) သရသံကို မွန္ေအာင္ အသံမထြက္တတ္ဘူး။ Girl နဲ႔ Car သရအသံ မကြဲဘူး။ တခ်ိဳ႕က မတူမွန္းကို မသိတာ။
အသံဖြင္႔နဲ႔ပဲ ေဆာ္ေနၾကတယ္။ ဖိုနစ္တစ္မွာ "3:" နဲ႔ ျပတယ္။

Post a Comment