တရုတ္ျပည္မွာ ဘီးလ္ဂိတ္ ဘယ္ႏွေယာက္မ်ား ရွိေနလို႔လဲ


ဂ်ပန္စီးပြားေရး "အုံး" ကနဲတက္လာေတာ႔ (တကယ္က အေမရိကန္ အကူအညီနဲ႔) အာရွသတင္းစာအမ်ားစုက အေမရိကန္ေတြ ေနာက္ေကာက္က်ေတာ႔မယ္ေပါ႔။ ၿပီးေတာ႔ ၿငိမ္သြားေရာ။ (ဟန္တင္တန္)

အခု တရုတ္စီးပြားေရး တက္လာေတာ႔လည္း လုပ္ၾကျပန္ၿပီ။

စီးပြားေရပမာဏ ပိုႀကီးလာတာကလြဲလို႔ (ဒါက ႏိုင္ငံႀကီး၊ လူမ်ားလို႔ပါ) ဘယ္တရုတ္က ကမၻာကို ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္တဲ႔ မိုက္ကရိုေဆာ႔ဖ္လို တီထြင္မႈေတြ လုပ္ႏိုင္လို႔လဲ။ တရုတ္ျပည္မွာ ဘီးလ္ဂိတ္ ဘယ္ႏွေယာက္မ်ား ရွိေနလို႔လဲ။ (လီကြမ္းယု)

Post a Comment