ေရတစ္ဝက္ပဲ ရွိတဲ႔ဖန္ခြက္


၁။ အဆိုးျမင္သမားက တစ္ဝက္ေလ်ာ႔တဲ႔။
၂။ အေကာင္းျမင္သမားက တစ္ဝက္ျပည့္တဲ႔။ (ဒါက လူသိမ်ားတယ္)
၃။ အင္ဂ်င္နီယာက ဖန္ခြက္ဟာ ရွိသင္႔တာထက္ တစ္ဆပိုႀကီးေနတယ္ တဲ႔။
၄။ ျမန္မာျပည္ တန္ဖိုးမဲ႔အိမ္ယာ ကန္ထရိုက္ေတြက ဖန္ခြက္လုပ္တဲ႔လူေတြႏွယ္ ညံ့တာ တဲ႔။Post a Comment