အေျဖမရွိေသးတဲ့ ေမးခြန္း


ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးကေတာ့ ဟုတ္ၿပီ။ ဒါဆို သမၼတအထက္ကဆိုတဲ့ စကားကိုလည္း ေမ့ထားလို႔ မရျပန္ဘူး။ ဒီေတာ့....
လူတစ္ေယာက္က သမၼတတာဝန္နဲ႔ ႀကီးေလးလွတဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရးတာဝန္ ႏွစ္ခုကို ပူးတြဲ တာဝန္ယူထားႏိုင္ပါ့မလား။
အခိုက္အတန္႔အားျဖင့္ ရတယ္ဆိုႏိုင္ေပမဲ့ သက္တန္းေစ့ တာဝန္ဆိုရင္ ဘယ္လိုလဲ။
ေဒၚစုကမယ့္ ကႀကိဳးကိုပဲ ေစာင့္ၾကည့္ၾကရမယ့္သေဘာပါပဲ။
သမား႐ိုးက် မဆန္လွတဲ့ ႏိုင္ငံေရး။ လူနဲ႔ ရာထူး စတာေတြကေတာ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ ေနရာယူေနေတာ့မယ္။

Post a Comment