ႏိုင္ငံေရးတကယ္လုပ္တဲ့အခါ


ႏိုင္ငံေရးတကယ္လုပ္တဲ့အခါ အရင္ကရွိခဲ့တဲ့ စိတ္ဓာတ္ေရး၊ စာေပေရးနဲ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ေတြကေန အနည္းငယ္ ေသြဖီသြားတတ္ပါတယ္။ ဗားကလပ္ ဟာဘယ္ကိုယ္တိုင္လည္း ဒီအတိုင္းပါပဲ။
ကႀကိဳးေလးေထြနဲ႔ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္
Four lives of Aung San Suu Kyi ကို ျပန္ဖတ္ရင္း စဥ္းစားမိတာပါ။ ဒီသေဘာက ကိန္းေသမို႔ ဒိတ္ေအာက္တယ္မရွိဘူး။
(8:39 am)
https://www.facebook.com/sharinghand/posts/965107893596401ဦးထင္ေက်ာ္ရဲ႕ အဂၤလိပ္အသံထြက္၊ ေလယူေလသိမ္းက လုံးဝ တန္းဝင္ပါတယ္။
ျမန္မာေတြထဲမွာေတာ႔ (ေဒၚစုရဲ႕အဂၤလိပ္ကလြဲရင္) မညံ့တဲ႔၊ တန္းဝင္ၿပီး ကမၻာနားလည္ႏိုင္တဲ႔ အဂၤလိပ္လို႔ထင္ပါတယ္။
တစ္ခုပဲ၊ "Busy" အစား "Tight schedule" လို႔ေျပာရင္ ပိုခန္႔မယ္။
Keep up your good work Mr President!
(12:23pm)

https://www.facebook.com/sharinghand/posts/965193703587820

Post a Comment