သင္းကြဲလိပ္ျပာမ်ားရဲ႕ ရင္ခုန္သံကို ခံစားျခင္း ( ၄ )


စာမ်က္ႏွာ ငါးရာေက်ာ္ရိွိတဲ႔ " The Great Thoughts " စာအုပ္ႀကီးထဲမွာ ကိုယ္႔ႏိုင္ငံသား တစ္ေယာက္ေယာက္ကမ်ား ကမၻာ႔သမိုင္း ဝင္ေအာင္ ေျပာ ခဲ႔ေလမလား ဆိုတဲ႔အေတြးေၾကာင္႔ ရွာၾကည္႔မိရာ ဦးသန္႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားသံတခ်ိဳ႕ကို ေက်ေက်နပ္နပ္ ခံစားလိုက္ရပါတယ္။ ဗုဒၶရဲ႕ ဓမၼပဒ အနံ႔အသက္လည္း ရလိုက္တယ္။
" ေမာ္ဒန္စစ္ပြဲ တစ္ပြဲမွာ ေအာင္ႏိုင္သူနဲ႔ ရွဳံးနိမ္႔သူဆိုတာ မရွိေတာ႔ပါဘူး။ .....တကယ္ရွိတာက ရွဳံးနိမ္႔သူတစ္ေယာက္တည္းပါ၊ အဲ ရွဳံးနိမ္႔သူ ဆိုတာ ကလည္း လူသားမ်ိဳးႏြယ္ဆက္ႀကီးကိုယ္တိုင္ပါပဲ။ "

In modern war there is no such thing as victor and vanquished......There is only one loser, and that loser is mankind.
( Address. Economic Club. New York City,1963 )

" တကယ္လို႔မ်ား တတိယကမၻာစစ္ကို က်ေနာ္တို႔ မဟန္႔တားႏိုင္ခဲ႔ဘူးဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ အားလုံး သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္ေတြ ျဖစ္ကုန္မယ္။ အဲ အျပစ္ရွိတဲ႔ သမိုင္းထဲက အျဖစ္မရွိတဲ႔ သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ သူတို႔ လူသားမ်ိဳးဆက္ႀကီး တစ္ခုလုံး မ်ိဳးတုံးမယ္ကိစၥကို မဟန္႔တားခဲ႔တဲ႔ အျဖစ္မရွိတဲ႔ မ်ိဳးဆက္တစ္ခု အေနနဲ႔ေပါ႔ "

If we are not able to prevent a third word war, we shall go down in history - if history should survive- as the guilty generation, the generation which did nothing to prevent the annihilation of mankind itself.
( Quoted in N.Y Times, Nov, 12,1963 )


 ဇင္ေ၀ေသာ္

Post a Comment