"ထမင္း ဝေအာင္စားၾက၊ အားမနာၾကနဲ႔" :D


ဆိုပါေတာ့..
အေသာက ေက်ာက္စာတစ္ခ်ပ္ထဲမွာ "ထမင္း ဝေအာင္ စားထားၾက" လို႔ ေရးထားမယ္။
ေနာက္ေက်ာက္စာထဲမွာေတာ့ "ထမင္း ဝေအာင္စားၾက၊ အားမနာၾကနဲ႔" ေရးထားမယ္။
ဒါကို ဒီေခတ္လူေတြကဖတ္ၿပီး အဓိပၸါယ္ေဖာ္ယူၾကမယ္။
အတူတူပဲ "အားမနာၾကနဲ႔" ပဲ ထူးတယ္။ "ထား" ဆိုတာ ဒီေနရာမွာ အဓိပၸါယ္ထူးမရွိဘူး။ ထား ဆိုတာ အဲဒီေခတ္က အမ်ိဳးသမီးနာမည္တစ္မ်ိဳး ဘာညာ ဆိုသူေတြလည္း ရွိမယ္။
လုံးဝမတူဘူး။ "ထား" ဆိုတာ ဒီေနရာမွာ အမ်ိဳးသမီးနာမည္ မဟုတ္ဘူး။ ၾကံဳးဝါးတဲ့ အဓိပၸါယ္ရွိတယ္။ အားမနာၾကနဲ႔ဆိုတဲ့ ဒုတိယဝါက်ကို ဘာမွမထူးတဲ့အေနနဲ႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းဟာ နားမလည္ရာေရာက္တယ္ ဘာညာ ဆိုသူေတြလည္း ရွိမွာပဲ။
နာတယ္ကြာ။
အေသာကႀကီး ဒါမ်ိဳးေရးခဲ့ရင္ တစ္ကမ႓ာလုံး ပညာရွင္ေတြ ဝိုင္းဖတ္ၾကရမွာ။
😜😜😜

Post a Comment