အေသာကက ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ၿပီးသား


ကလိဂၤစစ္ပြဲၿပီးတဲ့ေနာက္မွ သံေဝဂနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ရတာမ်ိဳး မဟုတ္။ ဒီစစ္ပြဲေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ရတာဆိုတဲ့ မဟာဝံသအဆိုကို ေက်ာက္စာအေထာက္အထားက သိပ္လက္မခံ။ ဒီစစ္ပြဲ မတိုင္မီကတည္းက အေသာကက ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ၿပီးသား။
အဲဒီေက်ာက္စာရဲ႕ ဆိုလိုရင္းက "ဗုဒၶရဲ႕အဆုံးအမကို ခံယူထားတဲ့ ဘုရင္တစ္ပါး ျဖစ္ပါလ်က္ ဒီေလာက္ရက္စက္တဲ့ စစ္ပြဲႀကီးကို ႏႊဲမိေလးျခင္း" ဆိုတဲ့ ရွက္ေနာင္တမွ်သာ ျဖစ္ပါသတဲ့။
ကလိဂၤေက်ာက္စာမတိုင္မီ ေက်ာက္စာေတြထဲမွာကိုပဲ "သမၼာသေမၺာဓိ" "တိသရဏ" ဆိုတာေတြ ပါေနၿပီးပါၿပီ။
ကိုယ့္အာ႐ုံထဲေတာ့ အေသာကႀကီးကို ခပ္ေရးေရး ေတြ႕ရပါၿပီ။

Post a Comment