ဆိုက္ကို ဖီးစစ္


လိုေနတဲ႔ အရာျဖစ္ေနရင္ေတာင္
ေတာင္႔တခ်ိန္အမွီ ေရာက္လာမွ
တန္ဖိုးက ႏွစ္ဆျမင္႔သြားတယ္
ခံစားမႈမွာလည္း
ေဈးကြက္ စီးပြားေရးသေဘာတရားေတြ ရွိေနတယ္။

ေဝ႔ဝိုက္ဝင္လာတဲ႔ ေလၫွင္းကို
ခ်ီမြမ္းစကား မဆိုခင္
တံစဥ္ တစ္လက္ကို မတ္မတ္ အရပ္ မခိုင္းသင္႔ဘူး
ဘဝမွာလည္း
သူ႔အထာ ကိုယ္႔အထာ ေတြ ရွိေနတယ္။

ေသနတ္ေမာင္းကိုဆြဲေနတဲ႔
လက္ညွိဳးေကြေကြးထက္ ပိုဆုိးတာဆိုလို႔
ဘာမွ မသိဘဲ ဆရာႀကီးဝင္လုပ္တတ္တဲ႔
လူတခ်ိဳ႕ရဲ႕ လက္ညွိဳးေျဖာင္႔ေျဖာင္႔ေတြပဲ ရွိမယ္။ ။

Post a Comment