ကမ္းလက္ရဲ႕ (ဆီးရီးယပ္) စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား ခင္ဗ်ား


အူေၾကာင္ေၾကာင္လို႔ ေျပာရင္လည္းရ၊ မေျပာရင္လည္းရတဲ႔ အႀကံျပဳ ေမးခြန္း တစ္ခု ေမးခ်င္ပါတယ္။
အခု အားေနတ႔ဲအခိုက္ေလးေတြမွာ ဖတ္မိတဲ႔ စာအုပ္ေတြထဲ ရင္ထဲၿငိ၊ အ က်ိဳး လည္္းရွိမယ္လို႔ ခံယူမိတဲ႔ စာအုပ္ ႏွစ္အုပ္ ရွိပါတယ္။

၁။ လီကြမ္းယုရဲ႕ "လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကမၻာ႔အျမင္" နဲ႔
၂။ amanda ripley ရဲ႕ "the smartest kids in the world" စာအုပ္ပါ။

"တစ္" ကေတာ႔ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေၾကာင္း စတာေတြကို ေရးထားၿပီး
"ႏွစ္" ကေတာ႔ လူငယ္ ပညာေရး (မူလတန္းကေန တကၠသိုလ္အထိ) သက္သက္ပါ။
ဂ်ာမဏီ၊ အေမရိက၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဖင္လန္နဲ႔ ပိုလန္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ပညာေ ရး ေမာ္ဒယ္ေတြကို အေျခခံၿပီး သုေတသနျပဳ ေရးထားတဲ႔ စာအုပ္ပါ။ (ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဖင္လန္နဲ႔ ပိုလန္ႏိုင္ငံေတြက အခု ပညာေရးမွာ ထိပ္ က ေျပးေနပါတယ္)

က်ေနာ္႔ ေမးခြန္းက
၁။ ဘယ္စာအုပ္ကို အရင္ ဘာသာျပန္ၿပီး တင္သင္႔ပါသလဲ။
၂။ ဘာေၾကာင္႔လဲ။
ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ေဝါေပၚမွာပဲျဖစ္ျဖစ္။ အီးေမးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏွစ္မိနစ္ သုံးမိနစ္ေလာက္ အခ်ိန္ယူၿပီး အႀကံေပးၾကဖို႔ ေမတၱာ ရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္

Post a Comment