ပရိုက္ဘိတ္ဂ်က္ႏွင့္ ၂၁-ရာစုစ်ာန္ရ ရဟန္းေတာ္မ်ား

လြန္ခဲ့ေသာ (၁၀)ႏွစ္ကို ၿပန္ၾကည္႕လွ်င္ ဆရာေတာ္မ်ား ၾကက္ေပါင္ဖိနပ္(သို႕) ရာဘာ ဖိနပ္မ်ားစီးထားလွ်င္ စိတ္ပ်က္ခဲ့ရဖူးသည္။ ဒီဆရာေတာ္ကလည္း ကေလးကလား ၾကက္ေပါင္ဖိနပ္ စီးရတယ္လို႕ ဟုထင္ၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာေရးကို ခြဲၿခားမၾကည္႕ တတ္ၿခင္းေၾကာင့္ ဟုယူဆမိသည္။ ယဥ္ေက်းမႈ ဟူသည္ကလည္း မိမိၿမင္ေတြ႕ေနၾက ကိစၥမ်ားကို အေၿခခံမူအၿဖစ္ထားၿပီး တိုင္းတာသည္။ ကိုယ္ၿမင္ေနက်ၿဖစ္ေနလွ်င္မ်က္စိထဲ၊ နားထဲတြင္ ယဥ္ေက်း ေနတတ္ၿပီး ကိုယ္ၿမင္၊ ၾကားေနက် မဟုတ္သည္႕အရာမ်ားၿဖစ္ေနလွ်င္ ရိုင္းေနတတ္သည္။ ဤသည္မွာ သညာကိစၥသက္သက္သာၿဖစ္သည္။

ဤတြင္ ဤေမးခြန္းေမးရန္ အေၾကာင္းၿဖစ္လာခဲ့သည္။

ငါတို႕စီးေနတဲ့ဖိနပ္ေတြကေရာ ဘုရားလက္ထက္ကဖိနပ္ေတြနဲ႕ တူႏိုင္ပါ့မလား။ ဘုရားရွင္ လက္ထက္က ဘယ္လိုဖိနပ္ေတြကို ရဟန္းေတာ္ေတြ စီးေတာ္မူၾကသလဲ။

ဖိနပ္ဟူသည္႕ ေၿခေထာက္ကို အကာအကြယ္ေပးေသာ၀တၳဳသည္ ေရွးဦးဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈတြင္ က်ယ္က်ယ္ ၿပန္႕ၿပန္႕ၾကီး ထြန္းကားခဲ့ဟန္ေတာ့မတူပါ။ (Early Buddhist Culture)။ ဘုရားရွင္ ခရီးတစ္ခုခုၿပန္ၾကြလာသည္႕အခါ၊ ဆြမ္းခံရာမွ ၿပန္ၾကြလာသည္႕အခါတို႕၌သီတင္းသံုးရာ ေက်ာင္းသို႕ ေရာက္ေတာ္မူလွ်င္ ေၿခေဆးေတာ္မူၿခင္း၊ ေၿခသုတ္ေတာ္မူၿခင္းစသည္တို႕ကို မပ်က္ မကြက္ၿပဳလုပ္ေတာ္မူေလ့ရွိသည္။ ဤသည္မွာ ဘုရားရွင္ ဖိနပ္စီးေတာ္မမူေၾကာင္း ယူဆခ်င္လွ်င္ ယူဆႏိုင္ေသာ အေထာက္အထားၿဖစ္သည္။

သို႕ေသာ အနည္းငယ္ၾကာလာေသာအခါ (၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္မ်ား ပညတ္ရသည္႕အခါ) ထိုဖိနပ္ ဆိုသည္႕ ေၿခေထာက္ အကာအကြယ္ေပး အရာ၀တၳဳအေၾကာင္း အနည္းငယ္ေတြ႕လာရသည္။ ဤကိစၥသည္ ၀ိနည္းကိစၥၿဖစ္ေနသၿဖင့္ ဤေနရာ၌ က်ယ္က်ယ္ၿပန္႕ၿပန္႕ ေၿပာရန္မသင့္ဟုထင္သည္။ ေသခ်ာသည္မွာ သစ္သားဖိနပ္(ခံုဖိနပ္)လို အသံျမည္လြန္းေသာဖိနပ္မ်ား ကိုပိတ္ပင္ေတာ္မူခဲ့သည္။ တိတ္ဆိတ္မႈကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။ စ်ာန္မရၾကေသာေခတ္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ စက္ဘီး၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုက္ကယ္၊ ကား စသည္မ်ားကိုလည္း ယာဥ္(သို႕) ဖိနပ္ ဟုဆက္စပ္ေတြးမည္ဆိုလွ်င္ ေတြးလို႕ရႏိုင္ၿပန္သည္။

ရဟန္းတစ္ခ်ိဳ႕ ေမာ္ေတာ္ဆိုက္ကယ္စီးၾကၿပီ။ ရဟန္းတစ္ခ်ိဳ႕(အထူးသၿဖင့္) အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကား ကိုယ္တိုင္ေမာင္းေနၾကၿပီ။ ၿမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈမ်က္မွန္ အေသတပ္ထားလွ်င္ လံုး၀အဆင္မေၿပႏိုင္ေသာ ၿမင္ကြင္းမ်ား ၿဖစ္ႏိုင္သည္။

ဒါကိုမသိလွ်င္ ၀ိနည္းေတာ္ဘာညာႏွင့္ ေလွ်ာက္ေၿပာလာႏုိင္သည္။ ထိုေခတ္က ကားမရွိ သၿဖင့္ ကားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သိကၡာပုဒ္ တိုက္ရိုက္ေတြ႕ႏိုင္ စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ႏြားပိန္မ၊ ၿမင္းပိန္မေလးေတြၿဖင့္ေမာင္းႏွင္ေသာ ႏြားလွည္း၊ ၿမင္းလွည္းမ်ား ကိုေတာ့ မစီးေကာင္းပါ။ စီးေကာင္းသည္ၿဖစ္ေစ မစီးသင့္ပါ။ “မစီးေကာင္း” သည္ ဘုရား၀ါဒၿဖစ္ၿပီး “မစီးသင့္”သည္ လူသား၀ါဒ သက္သက္သာၿဖစ္ပါသည္။ ကရုဏာသေဘာပါ၀င္သည္။

ရဟန္းမ်ားကားေမာင္းၿခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၿမန္မာမ်ားသာမက ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာရဟန္း ႏွင့္လူမ်ား သေဘာတူညီမႈ မရၾကေသးပါ။ ေမာင္းသူကေမာင္းၿပီး ေ၀ဖန္သူကေ၀ဖန္ဆဲၿဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ၿမင္းပိန္၊ ႏြားပိန္မေလးဆြဲသည္႕ လွည္းႏွင့္စာလွ်င္ ကားေမာင္းတာက ပိုၿပီးလူသားဆန္သည္ ဟုထင္ပါသည္။ ကရုဏာသေဘာပါသည္။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္၊ စက္ဘီး စသည္တြင္လည္း ဤအတိုင္းပင္ၿဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၀)ႏွစ္က နယ္တြင္ စက္ဘီးစီး၊ ဆိုင္ကယ္စီးေသာရဟန္းေတာ္မ်ား မရွိေသးပါ။(မၿမင္မိဟု ဆိုလိုပါသည္။) ေနာက္မွ စီးလာၾကသည္။ ၿပစ္တင္သံ တစ္ခ်ိဳ႕ၾကားရသည္။ ၾကာေတာ့ေပ်ာက္သြားသည္။ ယခု ေနာက္မွထိုင္ခံုမွာမထိုင္ေတာ့ဘဲ ကိုယ္တိုင္စီးလာၾကၿပီ ဟုသိရသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ (ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက) သေဘာမတူၾက။ သို႕ေသာ္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေပၚကရဟန္းကို ဆြဲခ်၍မရ။ ထို႕ေၾကာင့္ ေ၀ဖန္ၾကသည္။ ထိုေ၀ဖန္သည္႕အသံမ်ားလည္း ၾကာလွ်င္ေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မယ္။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကို မေၿပာလိုေသာ္လည္း စက္ဘီးကိုေတာ့ေၿပာခ်င္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ စက္ဘီးစီးသင့္၊ မစီးသင့္ကိစၥမဟုတ္ပါ။ေၿခသလံုးပိန္တာရိုးႏွင့္ ကေလးတစ္ေယာက္နင္းသည္႕စက္ဘီးကို ဘုန္းၾကီး၀၀ၾကီးက အခန္႕သားထိုင္စီးေနၿခင္းထက္ ကိုယ္တိုင္နင္းလိုက္တာက ပိုၿပီးလူသားဆန္သည္ဟုထင္ပါသည္။ ကရုဏာသေဘာ ပါ၀င္သည္။ ထိုပိန္တာရိုးေလးကစီးရဲလွ်င္ သူ႕ကိုကယ္ရီယာခံုေပၚကေနအစီးခိုင္းလိုက္ပါ။ (ထိုပိန္တာရိုးေလးက စီးရဲ၊ မစီးရဲေတာ့ မေသခ်ာပါ။ စီးေကာင္းသည္ဟုထင္သည္။)

ဖိနပ္ကိစၥဆက္ပါမည္။

ယေန႕ ရဟန္းေတာ္မ်ားစီးေနေသာဖိနပ္မ်ားသည္ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ကမွ ဒီဇိုင္းထြင္လိုက္ေသာ ဖိနပ္မ်ားၿဖစ္သည္ဟု တကၠသိုလ္ဆရာေတာ္တစ္ပါး ေဆြးေႏြးသည္႕လက္ခ်ာကို မွတ္သားရဖူးသည္။ မွန္ပါသည္။ ဤ ဦး၀ိုင္း၀ိုင္းႏွင့္ဖိနပ္သည္ မင္းတုန္းမင္းႏွင့္ ထိုေခတ္ကဆရာေတာ္တစ္ခ်ိဳ႕၏ စနက္သာၿဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္၊ ဗိမိၼသာရတို႕ႏွင့္ လံုး၀မဆိုင္ပါ။ ထိုဖိနပ္ကို စီးလိုကစီးႏိုင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဘုရားက ဒီဖိနပ္မ်ိဳးကိုစီးဖို႕ပဲ မွာေတာ္မူခဲ့တာဟုေတာ့ မေၿပာသင့္ဟုထင္သည္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲဟုဆိုလွ်င္ ရွက္စရာေကာင္းေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္ ဟုေၿဖရမည္ထင္သည္။

ၾကက္ေပါင္ဖိနပ္၊ ရာဘာဖိနပ္မ်ားဘာေၾကာင့္မစီးသင့္သလဲ ဟုေမးလွ်င္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လူေတြစီးတဲ့ ဖိနပ္ၿဖစ္ေနလို႕ဟု ၿပီးစလြယ္ေၿဖတတ္ၾကသည္။ အမွန္မူ ထိုရဟန္းစီးဖိနပ္ဆိုသည္႕ ဦး၀ိုင္း၀ိုင္းဖိနပ္ပံုစံသည္ မင္းတုန္းမင္းႏွင့္ သူ႕မိသားစု(ေတာ္၀င္မိသားစု မသံုးလိုပါ၊ ကုမၸဏီနာမည္ႏွင့္ တူသြားႏိုင္ၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။) မ်ားစီးသည္႕ ဖိနပ္ပံုစံမ်ားဟု သိရၿပန္ပါသည္။

ဤသို႕ဆိုလွ်င္ လူအမ်ားစုစီးသည္႕ဖိနပ္ပံုစံကိုေတာ့မစီး၊ ဘုရင္စီးသည္႕ဖိနပ္ပံုစံႏွင့္တူသည္႕ ဖိနပ္ကိုေတာ့ စီးသည္ဆိုသည္႕ အဓိပၸာယ္ေရာက္ေနၿပန္သည္။ အဓိပၸာယ္မရွိလွေတာ့ပါ။တၿခားေၿဖရွင္းခ်က္တစ္ခုကေတာ့ “အသြင္ဖ်က္ၿခင္း” ဆိုသည္႕ ဘုရားစကားကိုနားေထာင္ၿပီး ထိုၾကက္ေပါင္၊ ရာဘာဖိနပ္တို႕၏ ဦးပိုင္းကို အနည္းငယ္ၿဖတ္ၿပီးစီးၿခင္းပင္ၿဖစ္ပါသည္။ “လူေတြစီးတဲ့ဖိနပ္မို႕” ဆိုသည္႕အေၿဖထက္ လူဖိနပ္ႏွင့္ကြဲသြားေအာင္ အသြင္ဖ်က္ၿခင္းက ၀ိနည္းႏွင့္ ဆက္စပ္လို႕ ပိုအဆင္ေၿပႏုိင္ပါသည္။

ဖိနပ္ဟူသည္ ေၿခေထာက္ကို အကာအကြယ္ေပးေသာအရာၿဖစ္သည္။ ထို႕ထက္လံုး၀မပို။ ကိစၥၿပတ္ၿပီၿဖစ္ပါသည္။မႏၲေလးေရာက္စဥ္ မိတ္ေဆြရဟန္းတစ္ပါးက မင္းဖိနပ္ၾကီးကလည္းကြာ လူစီးဖိနပ္ၾကီး ဟုေၿပာသည္။ လူစီးဖိနပ္ေတာ့ဟုတ္တယ္။ ဒီဖိနပ္က သားေရဖိနပ္မဟုတ္ဘူး။ သားေရဖိနပ္မဟုတ္ေတာ့ သတၱ၀ါတစ္ေကာင္ေကာင္ သားေရအတြက္ေသစရာ မလိုေတာ့ဘူးလို႕ ေၿဖခဲ့ပါသည္။ ကိုယ္တိုင္ယံုၾကည္ထားသည္႕ ယံုၾကည္မႈၿဖစ္သည္႕အတြက္ ၿပႆနာ မရွိလွပါ။ သားေရဖိနပ္ ကိုသာစီးၾကသည္႕ ရဟန္းေတာ္တစ္ရာအတြက္ အနည္းဆံုး ႏြားသားေရတစ္ခ်ပ္ေတာ့ လိုပါလိမ့္မည္။ ဤသုိ႕ဆိုလွ်င္ ရဟန္းေတာ္ငါးသိန္းအတြက္ သားေရဦး၀ုိင္း ဖိနပ္မ်ားရဖို႕ ႏြားသားေရမည္မွ် လိုအပ္ပါမည္နည္း။

ဒီသားေရေတြကို တို႕ဖိနပ္လုပ္မစီးလည္း ႏြားေတြကေတာ့ ေသေနမွာပဲ ဟုေၿပာရန္ရွိပါသည္။ မွန္လည္း မွန္ပါသည္။ ႏြားမ်ားေသရၿခင္းသည္ ရဟန္းေတာ္မ်ား သားေရဖိနပ္စီးၿခင္းႏွင့္ဘာမွမဆိုင္ပါ။

သို႕ေသာ္ ၂၁-ရာစုလူသားမ်ားတြင္ ကမၻာေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္တစ္ခ်ိဳ႕ သက္သတ္လြတ္စားလာၾကသည္ (ဥပမာ- စတိဗ္ေဂ်ာ့)၊ သားေရၿဖင့္ခ်ဳပ္ေသာဂ်က္ကင္မ်ား မ၀တ္ၾကေတာ့(ဥပမာ- ရစ္ခ်တ္ဂီယာ)၊ မက္ထီရီ ယယ္ဂါးဆိုသည္႕ ေၿပာင္စပ္စပ္(တစ္ခ်ိန္က) မက္ေဒါနားကပင္ သိုးေမႊး စသည္ၿဖင့္ ရက္လုပ္ေသာ အ၀တ္အထည္ မ်ား၀တ္ဆင္ရန္ စိတ္မရဲလွေတာ့ဟု ဆိုလာၾကသည္။

၀ိနည္းက သားေရဖိနပ္ကို လက္ခံပါသည္။

သားေရႏွင့္တူသည္႕ ရာဘာလို၊ ၾကက္ေပါင္လိုပစၥည္းမ်ား ဘုရားလက္ထက္ကရွိလွ်င္ ဘုရားရွင္ကလည္း ခြင့္ၿပဳေတာ္မူႏိုင္ပါသည္။ (ဤစကားကို သေဘာမက်သူမ်ား ရာဘာႏွင့္ၾကက္ေပါင္ေတြ႕ရွိၿခင္းသမိုင္းကို ဖတ္ဖို႕အၾကံၿပဳပါသည္။)

ဤသည္မွာ ရဟန္းႏွင့္ဖိနပ္ၿပႆနာၿဖစ္သည္။

ရဟန္းေတာ္မ်ား ဖိနပ္စတင္စီးစဥ္က ထိုရဟန္းေတာ္မ်ားကို ေ၀ဖန္ၾကဖူးသည္။ ယခုဖိနပ္စီးၿခင္းသည္ ၾကီးက်ယ္ေသာကိစၥမဟုတ္ေတာ့။ ထို႕ေနာက္ ရဟန္းေတာ္မ်ား စက္ဘီးစီး၊ ဆိုင္ကယ္စီး၊ ကားစီးလာၾကသည္။ ေ၀ဖန္သည္။ ထိုအသံမ်ားေပ်ာက္သြားခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ ရဟန္းေတာ္မ်ား စက္ဘီးကိုယ္တိုင္စီး၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကိုယ္တိုင္စီး၊ ကားကိုယ္တိုင္ေမာင္း လာၾကသည္။ ေ၀ဖန္ၾကသည္။ ေပ်ာက္သြားပါလိမ့္ဦးမည္။

၂၁-ရာစုေႏွာင္းပိုင္းေရာက္လွ်င္(သို႕) ၂၂-ရာစုဦးဆိုလွ်င္ အခ်ိဳ႕ရဟန္းေတာ္မ်ား ကိုယ္ပိုင္ ေလယာဥ္မ်ားပင္ ရွိလာႏိုင္ပါသည္။ (မၿဖစ္ႏိုင္ဟု မ်က္စိမွိတ္၍ေတာ့ မၿငင္းေစခ်င္ပါ၊ တစ္ခ်ိန္က လွည္း(သို႕)ေလွ တစ္ခုခု ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတိုင္းရွိခဲ့သည္။ ထုိေက်ာင္းမ်ား၌ ယခု ကား(သို႕) ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား ရွိေနၿပီးၿဖစ္သည္။) ထိုအခါ ကနဦး လူမ်ားကိုအေမာင္းခိုင္းၿပီး ရဟန္းေတာ္မ်ား ပရိုက္ဘိတ္ဂ်က္စီးလာပါလိမ့္မည္။ ထို႕ေနာက္ ရဟန္းေတာ္မ်ားကိုယ္တိုင္ ပရိုက္ဘိတ္ဂ်က္မ်ား ေမာင္းရင္းပ်ံသန္းၾကပါလိမ့္မည္။

စ်ာန္မရေသာရဟန္းတစ္ပါးအတြက္ ပရိုက္ဘိတ္ဂ်က္သည္ အစားထိုးပစၥည္းတစ္ခု ၿဖစ္လာႏိုင္သည္။ စ်ာန္ရေသာရဟန္းတစ္ပါးသည္ လူတစ္ေယာက္အပိုေခၚၿပီး ေကာင္းကင္ပ်ံလို႕ရ၊ မရ မသိေသာ္လည္း ထိုပရိုက္ဘိတ္ ဂ်က္ေမာင္းႏိုင္ေသာ ရဟန္းကေတာ့ လူငါးေယာက္ခန္႕ (မေသခ်ာ၊ ဂ်က္အရြယ္အစားအတိုင္းရွိမည္) လိုရာခရီးကို ပို႕ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

စ်ာန္ရေသာရဟန္းေတာ္တစ္ပါးစ်ာန္ေလွ်ာလွ်င္ စ်ာန္သာေလွ်ာၿပီး ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရွိသည္ဟု စာေပမွာမေတြ႕ရပါ။ သို႕ေသာ္ ပရိုက္ဘိတ္ဂ်က္ေမာင္းေသာရဟန္းေတာ္မ်ား စက္ေလွ်ာလွ်င္ေတာ့ မသက္သာလွဟု ၂၁-ရာစုေႏွာင္းပိုင္းကို မွန္း၍ စိတ္ပူမိသည္။သီဟနာဒ

Copyright © 2012 ကမ္းလက္. All rights reserved.

Post a Comment