ပါးပါနပ္နပ္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ရင္ တ႐ုတ္က အဆိုးႀကီး မဟုတ္ပါဘူး


မစၥတာခ်ိဳင္းနားကို ဘာသာျပန္ၿပီးတဲ့ေနာက္ တ႐ုတ္ကို ေထာက္ခံ/လက္ခံလာမိတယ္။ ပါးပါနပ္နပ္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ရင္ (တကယ္က ျမန္မာကိုယ္တိုင္ကလည္း အားနည္းခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးပါ) တ႐ုတ္က အဆိုးႀကီး မဟုတ္ပါဘူး။ 
ေနာက္ၿပီး သူက အာရွတန္ဖိုးကို ေႂကြးေၾကာ္မယ့္ စူပါပါဝါလည္း ျဖစ္လာေနတယ္။ ဂ်ပန္ရွိေပမဲ့ ဂ်ပန္က တ႐ုတ္နဲ႔စာရင္ ဝိတ္ေသးတယ္။ ျဖစ္ခ်င္သလိုျဖစ္ စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္မိဖို႔ပဲ။ ေဒၚစုကိုယ္တိုင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တယ္ဆိုေတာ့ (သူ႔ထက္ယုံရမယ့္လူလည္း ျမန္မာျပည္မွာမရွိဘူး) လက္ခုပ္တီးပါတယ္။
(August 19, 2016)


Post a Comment