နယ္ျခား ျခံစည္း႐ိုးခတ္ဖို႔ ကမ့္ပိန္းလုပ္မွာဆိုလည္း လုပ္ၾကပါဟ


ရသည္ေယာက်ားတို႔လည္း သမၼာအာဇီဝေလးထဲကေန ဆယ္သိန္းေလာက္ေတာ့ ထည့္ႏိုင္ပါတယ္။ အလုပ္စတာနဲ႔ ေငြသာလာယူၾက။ ဘယ္သူပဲ ဦးေဆာင္လုပ္လုပ္။
ျခံစည္း႐ိုးကို ထိလိုက္တာနဲ႔ လ်ပ္စီးလိုက္၊ ေရွာ့တိုက္လိုက္သလို ျခံစည္း႐ိုးမ်ိဳး။
တစ္ႏိုင္ငံလုံး ေမွာင္ခ်င္ေမွာင္ေနပါေစ။ ျခံစည္း႐ိုး လုံးဝလွ်ပ္စီးမျပတ္ေစနဲ႔။😜😜😜
ဟို..သူေ႒းေက်ာင္း ထရန္စေဖာ္မာကေတာ့ သူ႔ထိုက္နဲ႔ သူ႔ကံပဲ။ 😂😂😂

Post a Comment