ေညး....


ေမေမ စိတ္ဆိုးေနတုံး ေခါင္းၿဖီးေပးဖို႔ေခၚရင္ မသြားနဲ႔၊ မၾကားခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး ထြက္ေျပး၊ ၾကားလား။ အရမ္းနာတယ္။
ေဖေဖေျပာေနတာေတြထဲမွာ ရယ္စရာ တစ္ခုမွမပါဘဲ ေမေမက ျပံဳးျပံး ျပံဳးျပံဳးနဲ႔ ေဘးကေန ေထာက္ခံေနရင္ အဲ့ဒါ အေရးႀကီးတဲ့ ဧည့္သည္ေရွ႕မွာမို႔။
မုန္႔ဖိုးေတာင္းခ်င္ရင္ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ မ်က္ႏွာငယ္ေလးနဲ႔ဝင္ေတာင္း။ ေမေမက သာမန္အခ်ိန္ေတြထက္ ပိုေပးတယ္။ 
ေနာက္မွ ဆက္ေျပာမယ္ေနာ္
ခ်စ္တဲ့
ကြီး
❤️❤️❤️

Post a Comment