သူမနဲ႔ အတူပဲ ရွိေနမယ္


ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က ဦးသိန္းစိန္ဟာ အဘအဆက္ဆက္သုံးခဲ့တဲ့ အိမ္သာခြက္ကို ဝင္ေဆးေနရသူလို႔ ထင္ခဲ့မိတယ္။ မွန္လည္း မွန္တယ္ထင္တယ္။ ဒါေပမဲ့
ေခတ္အဆက္ဆက္ရဲ႕ အိမ္သာခြက္ကို အဆဲခံ၊ အဆိုခံ၊ အႀကိမ္းေမာင္း ခံ (ရင္နာစရာပဲ ျပည္တြင္းကေတာင္ ပါေနေသး) ၿပီး ေဆးေနရသူက လက္ေမာင္းပိန္ပိန္၊ ေခါင္းမာမာ၊ ဉာဏ္ပညာနဲ႔သတၱိႀကီးႀကီး အမ်ိဳးသမီးႀကီး ျဖစ္ေနတယ္။ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစိုးရမို႔လား
မဟာဗ်ဴဟာ အလွည့္မက်ေသးလို႔လား
ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေသခ်ာေပါက္ အႏိုင္တြက္ခဲ့လို႔လား
ဒီကိစၥကို ဦးသိန္းစိန္ မကိုင္တြယ္ခဲ့ဘူး။
အခုရွိေနတဲ့ အမ်ိဳးသားေရးလိႈင္းက အဲ့ဒီကတည္းက ရွိေန၊ ေတာင္းဆိုေနၿပီးသား။
ဘာေနေန ရွိေစေတာ့။
အခု ကမာၻနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ အဖြားအိုႀကီး။

အာရပ္ကမာၻအသံ
ကမာၻတစ္ျခမ္းအသံ
ကုလသမဂၢအသံ
ဘာသံကိုမွ သူမ နားမေထာင္းဘူး။
ေရာ့ အင့္ ျပန္ယူေလ ႏိုဘယ္ဆု
"မင္း မရွိလည္း ေနတတ္ပါတယ္"


မြတ္စလင္ ႏိုင္ငံႀကီးနဲ႔ ေက်ာခ်င္းကပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတိုင္း ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျပႆနာႀကီး။

က်ေနာ္ဟာ ရီဂ်င္နယ္လစ္ဇင္ပါ
လူ႔ျပည္နဲ႔ နတ္ျပည္ တိုက္ပြဲျဖစ္ရင္
လူ႔ျပည္ကေနမွာပါ။
အေရွ႕နဲ႔အေနာက္ တိုက္ပြဲျဖစ္ရင္
အေရွ႕ဘက္က ဝင္တိုက္မွာပါ။
ကမ႓ာ့နဲ႔ျမန္မာ ရန္ျဖစ္ရရင္
ျမန္မာဘက္က ဝင္ျဖစ္မွာပါပဲ။


ဘာေနေန ျမန္မာျပည္က အဖြားအိုႀကီးနဲ႔အတူ အေဝးကေန က်ေနာ္ အတူရွိေနပါတယ္။

ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment