ရခိုင္ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လက္ေတြ႕သိပ္မက်တဲ့ ပညာတတ္ အယူအဆတစ္ခုရွိတယ္


ဒါေတြဟာ အဓိကအားျဖင္း
၁) ဆင္းရဲမြဲေတမႈ
၂) ပညာမတတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာ ဆိုတာပါပဲ။ 

ဒါေပမဲ့ ဒီအယူအဆက ေအာက္မွာေမးမယ့္ ေမးခြန္းကို မေျဖႏိုင္ဘူး။
ဟုတ္ပါၿပီ။ ဒါကို အေၾကာင္းတစ္ရပ္အေနနဲ႔ လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
ဆင္းရဲမြဲေတြတာ၊ ပညာမတတ္တာနဲ႔ပဲ တာဝန္က် စခန္းမွဴးကို ေခါင္းျဖတ္သတ္ရေတာ့မွာလား။ ?????
သူက ဆက္ေျပာလာစရာရွိျပန္တယ္။
လူတန္းစားခြဲျခားဆက္ဆံမႈ။
ဒါဆိုရင္
ေဟာဗ်ာ အျခား ျမန္မာ့ တိုင္းရင္းသားေတြထဲမွာလည္း ျမန္မာက သူတို႔ကို ႏွိမ္တယ္၊ ျမန္မာက လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒလို႔ ယုံၾကည္သူေတြ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ တာဝန္က် စခန္းမွဴးကို ေခါင္းမျဖတ္ၾကပါဘူး။
ျမန္မာ့ေက်းလက္က ရြာေတြမွာလည္း ထင္သေလာက္ ပညာမတတ္ၾက၊ ထင္သေလာက္ မခ်မ္းသာၾကဘူး။
ေနာက္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မြတ္စလင္ေတြထဲမွာ ပညာတတ္ေတြပါတယ္။ ဒါဆို ဘယ္လို ရွင္းျပၾကမလဲ။
အထက္က အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွစ္ခုဟာ ဟုတ္မလိုလိုနဲ႔ ဘာအေျဖမွ မေပးႏိုင္တဲ့ အယူအဆသာျဖစ္ပါတယ္။
က်ေနာ္ကေတာ့ ဒီကိစၥမွာ ပညာတတ္၊ လူမိုက္ႀကီး ဟားဗတ္ပါေမာကၡ ဟန္တင္တန္ကိုပဲ ယုံၾကည္တယ္။
The Clash of Civilisations.
လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ ပဋိပကၡ။
ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment