ဦးသန္းေရႊ အသက္ရွင္ေနေသးရင္ တရုတ္သမိုင္းကို ေလ႔လာပါ။


ဦးသန္းေရႊ အသက္ရွင္ေနေသးရင္ တရုတ္သမိုင္းကို ေလ႔လာပါ။
ေမး ။ ။ ထိပ္တန္းအဆင့္က အရာရွိႀကီးေတြ သေဘာထားခ်င္း မတုိက္ဆုိင္လုိ႔ ကြဲသြား တာမ်ိဳးေရာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလား။ ဝမ္က်ားေပါင္ ရာထူးရွိေနစဥ္တုန္းက သူဟာ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ လုိသူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရတယ္။ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ စ႐ုိက္လကၡဏာေတြ အေၾကာင္းေတာင္ သူက ဆက္စပ္ ေျပာျပေနေသးတယ္။
ေျဖ ။ ။ ဒါေပမဲ့ သူက နံပါက္တစ္ မဟုတ္ဘူး။ နံပါက္သုံးအဆင့္ပဲ ရွိတယ္။ နံပါက္သုံးအဆင့္က ဒါမ်ိဳး ေျပာတယ္ဆုိတာကလည္း ေကာင္းတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ အဲဒီတုန္းက က်န္ဇီမင္းက အာဏာကုိ ကုိင္ထား တုန္းပဲ။ သူတုိ႔ ထိပ္တန္းအဆင့္ အရာရွိႀကီးေတြၾကားမွာ ဝမ္က်ာင္းေပါင္နဲ႔ သေဘာထား တုိက္ဆုိင္တာ ဆုိလုိ႔ တစ္ေယာက္စႏွစ္ေယာက္စပဲ ရွိမယ္ထင္တယ္။ သူတုိ႔အားလုံးဟာ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရတဲ့ လူေတြခ်ည္းပဲ။ ဟုတ္ၿပီ၊ ဒီစနစ္ေဟာင္းကုိ စြန္႔ၿပီး လူထုအႀကိဳက္ လုိက္ၾကစုိ႔လုိ႔ ေျပာၾကလိမ့္မယ္ ထင္သလား။ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတာ တစ္ေယာက္ေယာက္က ဝင္ၿပိဳင္ၿပီး မထင္မွတ္ဘဲ ႏုိင္သြားတာမ်ိဳးေတြ ရွိတတ္တယ္။ ဒါမ်ိဳး သူတုိ႔ လုပ္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
(လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကမာၻ႔အျမင္)

Post a Comment