ေမာနင္း ပို႔စ္


၁၊ ၂။ အစိုးရက ျပည္သူနဲ႔ယွဥ္ေတာ႔ နာမည္ပိုပ်က္မယ္႔ကိန္းပဲ။ ေရေဘး သင္ ႔ျပည္သူအမ်ားစုက ေစတနာရွင္ျပည္သူလူထုရွိတယ္ အစိုးရကို အားမကိုး တဲ႔။
ရက္ေရာတဲ႔ ႏိုင္ငံေတြစာရင္းမွာ အေမရိကန္နဲ႔အတူ ထိပ္ကရွိေနေပမဲ႔ လူထုရဲ႕ တစ္ရက္ဝင္ေငြ (အနည္းဆုံး) သုံးေဒၚလာပဲရွိတဲ႔ ႏိုင္ငံမြဲရဲ႕ ေစတနာက အမွတ္ ပိုရတာေပါ႔။
၃။ ဦးသိန္းစိန္က ပါလီမန္ မဝင္၊ ဒါေပမဲ႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေဒၚစု သမၼတမျဖစ္ႏိုင္မႈ၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲၿပိဳင္ပြဲဝင္စာရင္း ထုတ္ျပန္ရာမွာ အျငင္းပြားစရာေတြ ရွိေနမႈနဲ႔ နာမည္ႀကီး အစိတ္သားကိစၥေၾကာင္႔ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ဒုတိယ သက္တမ္း ျဖစ္မလာႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာမရေၾကာင္း အဆုံးသတ္ထားေလရဲ႕။


Post a Comment