ျမန္မာျပည္မွာလည္း ေကာင္းကြက္ေတြ အမ်ားႀကီးပါ


ကိုယ္က ေနာက္က်ေနရင္ ကားလမ္းပိတ္ေနလို႔ ေျပာလိုက္။
တစ္ခုခု အေၾကာင္းျပန္ဖို႔ ေနာက္က်ေနရင္ မီးပ်က္ေနလို႔၊ အင္တာနက္ မေကာင္းလို႔ ေျပာလိုက္။
ရြာဖက္မွာဆို ဖုန္းလိုင္း မမိဘူး ေျပာလိုက္၊ ၿပီးေရာ၊ လြယ္လြယ္ေလး။
(ကိုယ္တိုင္ ဒီလိုပဲ လုပ္ခဲ႔တာ)

Post a Comment