ဘာသြားယုံရမလဲ မသိဘူး


လက္ရွိအစိုးရက ဘာသြားယုံရမလဲ မသိဘူး။
ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာေတြ ျပန္လာေစခ်င္တယ္လည္း ဆိုေသး
ဦးေဌးဦးက သူလည္း သမၼတျဖစ္ခ်င္တယ္ ဆိုျပန္ေရာ။ ရႈပ္ေနတာပဲ။

Post a Comment