အိမ္ေမြးတိရစၦာန္ေတြကို ပလပ္စတစ္ ဆာဂ်ဴရီလုပ္ေပး


ၾကြားေနရတာနဲ႔ ဒီသတင္းေလး မနက္က မတင္မိဘူး။ က်န္း၊ ေတာင္ကိုရီးယားကေတာ႔ မႏိုင္ဘူး၊ အလုပ္မရွိ ေၾကာင္ေရခ်ိဳးပဲ ေျပာေျပာ ဘာေျပာေျပာ။ ေခြးလို၊ ေၾကာင္လို အိမ္ေမြးတိရစၦာန္ေတြကို ပလပ္စတစ္ ဆာဂ်ဴရီလုပ္ေပးရတာ အေတာ္ေလး ေခတ္စားေနပါသတဲ႔။ က်န္းမာေရးအတြက္ေရာ ၾကည့္လို့ ပိုလွေအာင္အတြက္ေရာပါ တဲ႔။

Post a Comment