ၿပဳံးစိစိ အေမး အေျဖ


ေမး။ ။ ပါဝါညွိဆိုေတာ႔ ဘယ္မွာ ပါဝါ ဘယ္ေလာက္ရွိမွန္း မသိေတာ႔ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။
ေျဖက။ ။ ေဟာဗ်ာ၊ အခုေတာင္ ပါဝါ ဘယ္ရွိေနမွန္း မသိၾကေသးဘူးလား။ ဦးေရႊမန္းကို သြားေမးၾကည့္ၾက။

Post a Comment