“ငါ့” ပံုတူ

ခႏၶာကိုယ္ ဘယ္ေလာက္ထြားထြား
သူ႔အတၱ အနားလာလာရပ္တိုင္း
ေသးမႊား-မႊားသြားတဲ့လူ ။


လက္ကို ဓားရွမိတာမ်ား
ဒီလက္ေၾကာင့္ ဒီဓားရွလို႔ရသြားတာဆိုၿပီး
သူ႔လက္သူ ႀကိမ္ဆဲေနတဲ့လူ။

စာေျခာက္ရုပ္ေတြကို ၾကည့္ရင္း
လူေတြကို ေၾကာက္ေၾကာက္လာလို႔တဲ့
သူကိုယ္တုိင္ လူေျခာက္ရုပ္ဖန္ဆင္းထားတဲ့လူ။

အႏိုင္မရွိ အရွဳံးမရွိ
ညိွကစားတဲ့ ပြဲေတြကို စိတ္ပ်က္လို႔တဲ့
သူ႔အသားတစ္ တစ္ခုခ်ိန္ခြင္ေပၚပစ္တင္လုိက္တဲ့လူ ။

ယဥ္ေက်းတဲ့ လွ်ာေတြကိုၾကည့္ရင္း
လည္ရမွာပ်င္းလို႔ဆိုၿပီး
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္စက္ထဲ ေအးေအးဝင္လွဲေနတဲ့လူ ။

 

မသိရင္ခက္မယ္
တိမ္တစ္အုပ္နဲ႔ ပစ္ေပါက္လို႔
ငါေမွာက္လ်က္ လဲခဲ့ရတာဆိုၿပီး
အရိုးကြဲေအာင္ခ်မ္းတဲ့ေဆာင္းကိုမွ
အသည္းကြဲေအာင္လြမ္းျပ ေနတဲ့လူ။


အဲဒီလူေလ
ဇင္ေဝေသာ္ဆိုတဲ့ လူကလြဲလို႔
ဘယ္သူရွိဦးမွာလဲ ။


ဇင္ေ၀ေသာ္

Copyright © 2012 ကမ္းလက္. All rights reserved.

Post a Comment