ဖိုးစိန္ဆင့္သား အငယ္ေကာင္

ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ႔ ဇင္ေဝေသာ္ကို ခ်က္ခ်င္း (နာရီဝက္အတြင္း) သတိထားမိ တဲ႔ ေရးေဖာ္ေရးဖက္ေတြနဲ႔ စာဖတ္ပရိသတ္ရဲ႕ အေလးထားမႈကို လုံးဝ ေလ်ွာ႔တြက္လို႔ မရပါ၊ သူတို႔ကို ေက်းဇူးလည္း တင္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း မွာ သိလာၿပီး အေကာင္႔ လူမမာသတင္း လာေမးသူေတြကိုေတာ႔ ဒီပို႔စ္နဲ႔ပဲ အေျဖေပးလိုက္ပါတယ္။

အေကာင္႔သစ္အမည္က ပုံမွန္ စာဖတ္သူေတြနဲ႔ မစိမ္းလွတဲ႔ "ဖိုးစိန္ဆင့္သား အငယ္ေကာင္" ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာ ရင္ဘတ္တူ မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ားနဲ႔ ျပန္လည္ ဆုံေတြ႔ခ်င္ပါတယ္။Post a Comment