ကမ္းလြန္ပင္လယ္မ်ား (၂)


(တစ္)
ေျဖာင္႔မတ္ျခင္းအေၾကာင္းကို ဂုဏ္ျပဳေျပာဆိုၾကတိုင္း တံစဥ္တစ္ေခ်ာင္း၏ အသုံးက်မႈကို ေမာ္မၾကည့္ရဲေလာက္ေအာင္ အားနာလွပါသည္။
အမွန္တရားကို ေအ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ ရွာေနသူေတြနဲ႔ ေတြ႔ရတိုင္း ဓမၼစကၠ ပဝတၱနသုတ္ (ဓမၼၾကာ) ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းပန္စကား ဆိုမိပါသည္။

(ႏွစ္)
တခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားမွာ လူတိုင္း ကင္မရာဖက္မ်က္ႏွာေပးၿပီး ၿပဳံးျပခြင္႔ မရၾကပါ။
(ဥပမာ စားပြဲမွာဝိုင္းၿပီး ဘုန္းႀကီးဆြမ္းကပ္ၾကရေသာအခါ)
တခ်ိဳ႕က ေက်ာ၊ တခ်ိ႕က လက္ေမာင္းသာ ဓာတ္ပုံထဲမွာ ေတြ႔ရပါသည္။
ထိုသူတို႔၏ ေက်ာ၊ လက္ေမာင္းမ်ားလည္း ၿပဳံးေနၾကသည္ဟု ထင္ပါသည္။

(သုံး)
ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေနထိုင္ခဲ႔ေသာ ရြာကေလးမွ က်ေနာ္ ႏႈတ္ဆက္ထြက္ခြာခဲ႔ သည္။
ရင္မွာ အမွတ္တ႐တို႔မ်ားစြာရွိသည္၊ သို႔ေသာ္ သူမ်ားကို ျပစရာေတာ႔ မရွိပါ။
ထို႔ေၾကာင္႔ ကမ္းမွ မခြာမီ ေလွေပၚမွေနၿပီး ရြာကေလးကို အမွတ္တရ ဓာတ္ပုံ လွမ္း႐ိုက္လိုက္သည္။
တကယ္ေတာ႔ က်ေနာ္ဓာတ္ပုံ ရိုက္ခ်ိန္မွာ ေနဝင္စျပဳေနၿပီ ျဖစ္သလုိ ရြာ ကေလးသည္လည္း ေတာင္တန္းႀက္္ီးေနာက္ကြယ္မွာ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ပါ
သည္။

(ေလး)
မိတ္ေဆြမ်ားက က်ေနာ္ေနခဲ႔ေသာ ရြာကေလးကို ျပပါဆိုတိုင္း ထို ဓာတ္ ပုံေလးကို ထုတ္ျပမိပါသည္၊ (ျပစရာဆိုလို႔လည္း ဒါပဲ ရွိပါသည္)
"ဟင္ မင္း ရြာက ဘယ္မွာလဲ၊ ဒါက ေတာင္တန္းႀက္္ီးပဲ ဥစၥာ" ဟု ေျပာၾကပါသည္။
"ငါ ေနထိုင္ခဲ႔တဲ႔ ရြာကေလးက အဲဒီေတာင္ႀကီးရဲ႕ ဟို ဖက္မွာ"
"ဟာကြာ မင္းဟာကလဲ" လို႔ ေျပာတတ္ၾကပါသည္။က်ေနာ္႔အတြက္ေတာ႔ ေတာင္တန္းႀက္္ီးေနာက္ကြယ္မွာ က်ေနာ္ တကယ္ေနထိုင္ခဲ႔သည့္ ထို ရြာကေလးရွိေနေၾကာင္း ေသခ်ာလွပါသည္။
သို႔ေသာ္ ဓာတ္ပုံထဲမွာေတာ႔ ေတာင္တန္းႀက္္ီးပဲရွိေနေၾကာင္း ဝန္ခံပါသည္၊
ထို႔အတူ ထိုဓာတ္ပုံေလးသည္ ရြာကေလးကို ျပပါဟု ေျပာလာလ်င္ ျပဖို႔ အတြက္ ရိုက္ယူခဲ႔ေသာ ဓာတ္ပုံျဖစ္ေၾကာင္းလည္း က်မ္းသစၥာဆိုရဲပါသည္။

အမွာ။ ။ ကမ္းလြန္ပင္လယ္မ်ား (၂) ဆိုသျဖင္႔ ကမ္းလြန္ပင္လယ္မ်ား (၁) ရွိသည္ဟု မထင္မွတ္ေစလိုပါ။
(08/01/2014) 

Post a Comment