"စစ္ပြဲေတြ ရပ္"


"စစ္ပြဲေတြ ရပ္" ဆိုတာနဲ႔
"ခ်စ္သူတိုင္း ညားၾကပါေစ" ဆိုတဲ႔ ဆုေတာင္းဟာ သဘာဝလြန္ဆုေတြပဲ။
ျပည့္ဖို႔မလြယ္။
(Nov 19 ,9:21am)

 စစ္ပြဲဆိုတာကေတာ့ ဘယ္တုန္းကမွ ေကာင္းတဲ့အရာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းမွာ ျပသနာေတြတက္ေနလို႔ဆိုၿပီး ဘဏ္ေကာက္သြားမယ့္ စီးပြားေရးသမားက လွည့္ျပန္မသြားတတ္ပါဘူး။
(Nov 18 10:36am)

Post a Comment