ဆိုက္ေကာ္ေလာ္ဂ်ီနဲ႔ ရိုးသားမႈကို လုံးဝမယွဥ္ႏိုင္လို႔


ကထိန္အသြား ကားေပၚမွာ ေျပာမိတဲ႔စကား
"ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက စထရက္ဒဂ်ီနဲ႔ ျပင္ဆင္အားထုတ္မႈမွာ ယွဥ္ႏိုင္တယ္ဗ်၊ ေဒၚစုရဲ႕ ဆိုက္ေကာ္ေလာ္ဂ်ီနဲ႔ ရိုးသားမႈကို လုံးဝမယွဥ္ႏိုင္လို႔ မရႈမလွ ရွဳံးသြားရတာ"

Post a Comment