အရယ္အၿပဳံး


အရယ္အၿပဳံးက ပဥၥမဈာန္ေရာက္မွ ကင္းသြားတာပါ။
ပဥၥမဈာန္မရေသးဘဲ အၿမဲ ခပ္တည္တည္လုပ္ေနရင္ ဟန္ေဆာင္တာ (သို႔) ရယ္လို႔ လူအထင္ေသးသြားမွာ စိုးရိမ္ေနတာ။
"တစ္ေယာက္ထဲ ရွိေနတဲ႔အခ်ိန္မွာ ၿပဳံးလိုက္မိရင္ အဲဒါ တကယ္ ၿပဳံးခ်င္လို႔" (မစၥတာ ဟယ္ရီ ကူးပါး)
မွတ္ခ်က္။ ရွန္ဂရီလာ ေဟာ္တယ္မွာ ရယ္ေနတဲ႔ ေဒၚေထြးေထြးကို ေျပာမိတဲ႔စကား။ ငိငိ။

Post a Comment